Home

Site Map

Satisfaction Survey

Do you want to answer a few questions and help us to improve this website?

     

CE-markering

DE CE-MARKERING

De CE-markering is verplicht is voor producten die onderworpen zijn aan een Europese richtlijn. De fabrikant moet de markering aanbrengen. Het is zijn taak om te verklaren dat het product conform is met de betreffende richtlijn.


DE MARKERING IN ENKELE KLIKS


1. De teksten van de richtlijn die met het product verbonden is, identificeren en onderzoeken
 • Website van de Europese Commissie, DG Ondernemingen & Industrie (teksten)

2. De risico’s analyseren
 • Website van de Europese Commissie, DG Ondernemingen & Industrie (toepassingsgidsen)

3. De geharmoniseerde Europese normen identificeren en onderzoeken
 • Website van het NBN

4. De conformiteit evalueren
 • Website van NANDO (lijst van de organen voor kennisgeving)

5. Een verklaring van overeenstemming opstellen
 • Talrijke voorbeelden online

6. De CE-markering aanbrengen
 • Website van de Europese Commissie

7.De evolutie van de reglementering opvolgen
 • Websites Enterprise Europe Brussels, Europese Commissie, NBN…

 

Zijn mijn producten betroffen? Wat is de procedure om conform te worden gesteld? Wat is het verband met de normen?

Schrijf u in op het seminar van BECI en het NBN op 11 mei en verneem de antwoorden op al uw vragen. De volgende thema’s komen aan bod: het Europese wetgevende kader, de procedure voor het verkrijgen van de CE-markering, de rol van de organen voor kennisgeving en het verband met de normen.

Inschrijving: http://www.beci.be/nl/activiteiten/vormingen_en_seminaries/thema_s/internationaal/wat_betekent_ce_markering_voor_mijn_bedrijf/

Meer weten over de CE-markering:

DE CE-MARKERING

De CE-markering is verplicht voor de producten die onderworpen zijn aan een Europese richtlijn. De wettelijke grondslag hiervoor is de beslissing 93/465 CEE met betrekking tot de verschillende fases van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures en de voorschriften inzake het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering. De fabrikant moet de markering aanbrengen. Het is zijn taak om te verklaren dat het product conform is met de betreffende richtlijn.

De eerste stap bestaat erin de teksten van de richtlijnen die met de producten verbonden zijn, te identificeren. Eenzelfde product kan door verschillende richtlijnen gedekt zijn. Die kregen de naam “Nieuwe Aanpak” en hebben als doel om via een technische harmonisering van bepaalde producten, de vrije handel van goederen binnen de EU te bevorderen, met de garantie op een minimale veiligheid. Daartoe moet een risicoanalyse plaatsvinden, om de essentiële veiligheids- en gezondheidsstandaarden toe te passen die beschreven worden in de teksten en toepassingsgidsen die beschikbaar zijn op de website van de Europese Commissie.

De richtlijnen bieden echter geen technische antwoorden. De geharmoniseerde Europese normen moeten dus als referentie dienen. Die vertalen de vereisten van de richtlijnen in technische, gedetailleerde en erkende specificaties. De Europese normen zijn documenten die geratificeerd werden door een van de drie Europese normalisatie-organisaties:

 • Het CEN (European Committee for Standardization)

 • Het CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)

 • Het ETSI (het Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut)

Bron: Belgische Bureau voor Normalisatie – NBN

De volgende stap bestaat erin het product conform te maken zodat het de CE-markering kan verkrijgen. Hiertoe moet het door de erkende organen geëvalueerd worden: de organen voor kennisgeving. De evaluatie van de conformiteit is echter niet voor alle producten noodzakelijk. De “Nieuwe Aanpak”-richtlijnen bepalen of de producten al dan niet een evaluatieprocedure voor de conformiteit moeten ondergaan. De organen voor kennisgeving worden door de nationale overheden erkend en opgenomen op de website van de Europese Commissie. Dit informatiesysteem kreeg de naam NANDO (voor “New Approach Notified and Designated Organisations”) en lijst alle organen voor kennisgeving op in elke Lidstaat, die ook in de hele Europese Unie erkend zijn. Tijdens de conformiteitsevaluatie is het absoluut noodzakelijk om een beroep te doen op een erkende specialist. Die stelt voor de fabrikant een conformiteitsverklaring op, aan te vullen met een technisch dossier. Dat omvat: de algemene beschrijving van het product, de schetsen van het ontwerp en de fabricatie, de resultaten van de ontwerpberekeningen, de uitgevoerde tests, enz. De verklaring is voor te leggen in de officiële talen van de Lidstaten waarin het product zal worden gebruikt.

Eens het product conform is, kan de fabrikant de CE-markering aanbrengen. Het ontwerp en de afmetingen van het symbool zijn nauwkeurig in de richtlijnen beschreven. De markering moet leesbaar, zichtbaar en onuitwisbaar zijn. De keuze van de kleur staat de fabrikant vrij.

Het is tot slot belangrijk om de evolutie van deze normen op te volgen, omdat de eisen voortdurend veranderen en het de taak is van de fabrikant erop te letten dat zijn product conform is.

Meer weten:

 • Website van de FOD Economie over de CE-markering:

http://economie.fgov.be

 • Website van de Europese Commissie over de Nieuwe Aanpakrichtlijnen:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en

 • Website Bureau voor Normalisatie:

http://www.nbn.be

 • Website van NANDO (lijst met geaccrediteerde organen in België):

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm

Meer informatie: Jean-Philippe Mergen, Enterprise Europe Brussels – BECI

Tel.: 02 210 01 77 – E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Events

06.06.2017 Copernicus Goes Local – Launch event of the Copernicus Relays and Copernicus Academy

Register now for the launch event of the Copernicus Relays and Academy [...]

16.05.2017 - HORIZON 2020: HOW TO APPLY - BEGINNERS LEVEL

NCP Brussels and Enterprise Europe Brussels invite you to the new half-day [...]

EUREKA Innovation Week: Brokerage Event

B2B matchmaking in all fields of technology to find international collaborators [...]

12.05.2017 - Workshop: How to Maximize your Matchmaking Opportunities

NCP Brussels and Enterprise Europe Brussels is proudly to invite to the [...]

News

06.06.2017 Copernicus Goes Local – Launch event of the Copernicus Relays and Copernicus Academy

Register now for the launch event of the Copernicus Relays and Academy networks “Copernicus Goes Local”, [...]

16.05.2017 - HORIZON 2020: HOW TO APPLY - BEGINNERS LEVEL

NCP Brussels and Enterprise Europe Brussels invite you to the new half-day workshop “Horizon 2020: [...]

EUREKA Innovation Week: Brokerage Event

B2B matchmaking in all fields of technology to find international collaborators Visit Barcelona and take [...]

CE-markering

DE CE-MARKERING De CE-markering is verplicht is voor producten die onderworpen zijn [...]

Le marquage CE

Le marquage CE est un marquage obligatoire pour les produits soumis à une directive européenne. Le [...]


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cosme-banner