EU-wide rules setting technical requirements for drones

The EC sets the rules for safe, secure and green drone operations

10 praktische tips om een overheidsopdracht te krijgen

Jaarlijks verschijnen er meer dan 460.000 Europese overheidsopdrachten voor een totale waarde van ongeveer 420 miljard euro. Hoe selecteert u de aanbestedingen waarop u kunt ingaan? En hoe maximaliseert u de kansen om een opdracht in de wacht te slepen? Waar overheidsopdrachten afkomstig van kunnen zijn? Van een Europese instelling, zoals de Commissie, het Parlement, […]

Assess the circularity of your business

You want your SME to evolve toward the circular economy? You consider yourself already as circular but would like to further improve? Entreprise Europe Brussels c/o hub.brussels now offers « Circle Assessment » of your business under a pilot test. What is the circular economy? The circular economy is not just about recycling ! As explained by […]

Algerije : douanerechten

Algerije heeft een systeem van douanerechten geïmplementeerd dat het bestaande verbod op de invoer van bepaalde producten vervangt. In bijlage de lijst van 1095 producten waarop de tijdelijke en aanvullende vrijwaringsrechten van toepassing zijn. De tarieven variëren tussen 30% en 120%. Eveneens in bijlage het besluit van het “MINISTERE DU COMMERCE ALG” (Arrêté du 19 Joumada […]

EU-GIVE : A dedicated coaching for the collaborative economy

You have launched or will launch very soon a collective economy platform with headquarter in Brussels And you want to contribute to the sustainable development (economic but also social and environmental) of Brussels. You are interested in sharing experiences with other Brussels and/or European platforms. Then apply to be one of the 15 beneficiaries of […]

EU-GIVE bootcamp: testing new canvas

In the framework of the EU-GIVE project, Enterprise Europe Brussels c/o hub.brussels organised on 24th January morning a « bootcamp », an interactive and collective workshop on the collaborative economy. This event was targeting entrepreneurs having launched or willing to launch very soon a collective economy platform with headquarter in the Region of Brussels ; […]