Steun om in ‘kwetsbare’ landen te investeren

4,1 miljard euro: dit is het bedrag dat de Europese Commissie vrijmaakt om privé investeringen aan te moedigen in Afrika en in de buurlanden van Europa. Antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Hoe wil de EU privé investeerders aanmoedigen? Hiertoe werden het Externe Investeringsplan (EIP) en zijn financiële motor, het Europees Fonds voor Duurzame Ontwikkeling […]

Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen

Waartoe dient de EBWO? De EBWO is de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Ze financiert talrijke projecten in een dertigtal landen. Ook Belgische ondernemingen kunnen hierop een beroep doen. De EBWO werd in 1991 opgericht, net na de val van de Berlijnse Muur, om een vlotte economische overgang van de Oost-Europese landen te bevorderen […]

Ontmoet u in het buitenland 10 prospects op eenzelfde dag?

Zakelijke ontmoetingen met prospects in het buitenland kunnen op verscheidene manieren verlopen: – een informele ontmoeting tijdens een beurs – op voorhand georganiseerde afspraken tijdens een zakenreis – een prospectiemissie – tijdens matchmaking events georganiseerde B2B afspraken. Hoe benut u best uw tijd door zoveel mogelijk gekwalificeerde prospects binnen een korte tijdspanne te ontmoeten? De ‘brokerage […]

De tien vragen van een exportdiagnose

De export van goederen of diensten duldt geen improvisatie. Met 10 basisvragen controleert u of de onderneming over de nodige troeven beschikt om exportactiviteiten te ontwikkelen. De exportdiagnose neemt alle afdelingen of diensten van een onderneming onder de loep om na te gaan of het bedrijf klaar is voor export en wat, op dat gebied, […]

Europese wetgeving: Laat uw stem horen!

Hebt u problemen met reglementen of botst u op obstakels in het kader van uw activiteiten in of buiten Europa? Vindt u geen antwoorden op uw vragen over de Europese wetgeving? Ondervindt u moeilijkheden om volledig te beantwoorden aan bepaalde Europese richtlijnen? De Kamer van Koophandel te Brussel, die deel uitmaakt van het Enterprise Europe […]

382 zakelijke aanbiedingen in Duitsland

Bent u op zoek naar partners in Duitsland? Wij beschikken over 382 profielen van Duitse ondernemingen die uitkijken naar commerciële of technologische partners in België. Hieronder vindt u een selectie van zakelijke aanbiedingen: Een Duits handelsagentschap is bereid om op de Duitse markt de distributie te verzekeren van onderdelen en uitrustingen bestemd voor de automobielindustrie en de sector […]