In General

OiRA – Online interactive Risk Assessment – is een internetplatform waarmee op een eenvoudige en gestandaardiseerde manier en in elke taal sectorale risicobeoordelingstools kunnen worden gecreëerd.

Het platform wordt ontwikkeld en onderhouden door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

Waarom is het OiRA-project opgezet?

Een goede risicobeoordeling is de sleutel tot een gezonde werkplek. Het maken van risicobeoordelingen kan echter een hele uitdaging zijn, vooral voor micro- en kleine ondernemingen, die mogelijk niet de middelen of de knowhow op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) hebben om dit op een doeltreffende manier te doen.

Het OiRA-project wil daar iets aan doen. Het is het eerste initiatief op EU-niveau om de Europese micro- en kleine ondernemingen aan te moedigen (hoofdzakelijk via de lidstaten en de sociale partners — werkgevers- en werknemersorganisaties — op EU- en lidstaatniveau) hun risico’s te beoordelen.

Wat zijn de doelstellingen van OiRA op bedrijfsniveau?

  • zorg dragen voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers (algemene taak van werkgevers en ondernemingen) door het gebruik van OiRA-tools op bedrijfsniveau en op de werkvloer aan te moedigen en daarbij een gedegen risicobeoordelingsproces op te zetten;
  • het risicobeoordelingsproces makkelijker maken;
  • de arbeidsomstandigheden verbeteren door het gebruik van de tool voor het beoordelen van beroepsrisico’s te bevorderen en zo de bedrijfsprestaties verbeteren.

Online Interactive Risk Assessment

News in the Category View all news

Horizon 2020 projects in ICT and energy generate flurry of patents

Interesting to check the Horizon Dashboard on the latest data concerning ICT and Energy projects. The latest data from the European Commission shows research projects in ICT and energy generate a large amount of intellectual property, including patents, copyrights, patents, trademarks and trade secrets.

Mon activité est entravée par une réglementation européenne

Certaines #réglementations #européennes vous posent problème dans le cadre de vos activités en Europe ? Vos relations commerciales sont entravées par des #barrières non tarifaires dans des pays non européens ? Vous avez des questions concernant les #législations européennes ? Vous rencontrez des difficultés pour être en conformité avec certaines #directives européennes ? Faites-nous en part ! […]

New European rules to improve fairness of online platforms trading practices

1 million businesses are already selling goods and services via #online #platforms. Online platforms create significant EU market opportunities in particular for SMEs. More than 50% of SMEs selling through online marketplaces sell cross-border. What are the benefit of the new rules? What are the problems that businesses face in the online economy and how […]

Start typing and press Enter to search