Assess the circularity of your business

You want your SME to evolve toward the circular economy? You consider yourself already as circular but would like to further improve? Entreprise Europe Brussels c/o hub.brussels now offers « Circle Assessment » of your business under a pilot test. What is the circular economy? The circular economy is not just about recycling ! As explained by […]

Algerije : douanerechten

Algerije heeft een systeem van douanerechten geïmplementeerd dat het bestaande verbod op de invoer van bepaalde producten vervangt. In bijlage de lijst van 1095 producten waarop de tijdelijke en aanvullende vrijwaringsrechten van toepassing zijn. De tarieven variëren tussen 30% en 120%. Eveneens in bijlage het besluit van het “MINISTERE DU COMMERCE ALG” (Arrêté du 19 Joumada […]

Ondernemers in de deeleconomie? Geniet een aangepaste coaching

U hebt een platform gelanceerd in de deeleconomie met maatschappelijke zetel in Brussel of u bent voornemens dat binnenkort te doen. U wenst bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling (op economisch maar ook op sociaal en milieuvlak) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U wenst ervaringen uit te wisselen met andere Brusselse en Europese platforms, […]

EU-Japan EPA enters into force

The EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA) entered into force on the 1 February. EU firms already export over €58bn in goods and €28bn in services to Japan every year. The value of Belgian export to Japan is €3,3bn. Japan is Belgium’s 5th biggest trade partner outside the EU. There are nearly 2000 Belgian companies exporting to Japan, […]

EU-GIVE bootcamp: testing new canvas

In the framework of the EU-GIVE project, Enterprise Europe Brussels c/o hub.brussels organised on 24th January morning a « bootcamp », an interactive and collective workshop on the collaborative economy. This event was targeting entrepreneurs having launched or willing to launch very soon a collective economy platform with headquarter in the Region of Brussels ; […]