Security Mission Information & Innovation Group (SMI2G) Event

Het traditionele tweedaagse evenement georganiseerd door SEREN4, EARTO Security & Defence research Group, EOS, IMGS, ECSO en ENLETS, vindt online plaats! Dit evenement zal zich richten op veiligheidskwesties binnen het Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, dus binnen Horizon Europe! Het evenement zal worden gestructureerd rond verschillende interessante keynote speeches, paneldiscussies en een brokerage event, […]

ERRIN Open Call to join the Be.CulTour Community

In het kader van het door Horizon 2020 gefinancierde project „Beyond Cultural Tourism (Be.CulTour)”, dat onlangs is gelanceerd (lees meer hier), publiceert ERRIN een open oproep om lid te worden van de Be.CulTour Community. 12 lokale en regionale vertegenwoordigers die zich inzetten om de toekomst van cultureel toerisme vorm te geven, zullen de kans krijgen […]

B2B Networking op Security Summit 2021 – Virtual Event

Sarajevo Economic Region Development Agency ‘SERDA’ and Enterprise Europe Network (EEN), in cooperation with a&s Adria magazine and with the support from numerous partners and media, organize online B2B networking at the Security Summit 2021 – Virtual Event. The B2B networking program supports the companies in their international search of future partners and cooperators. Alongside […]

STADIEM OPEN OPROEP: MEDIA

De meest veelbelovende tech-startups, scaleups en kmo’s oproepen om deel te nemen aan het STADIEM 4-fasenprogramma: Match > Ontwikkel > Integreren > Piloot. Het programma heeft een totale duur van 14 maanden en een budget van 1.93 miljoen euro. Het STADIEM-programma beoogt startups, scaleups, investeerders en mediaorganisaties samen te brengen om de ontwikkeling van Next […]

IMP³ROVE – Horizon Booster Services

EEN partner IMP³ROVE biedt Horizon Booster Services graag aan als onderdeel van een consortium. Horizon Results Booster is een nieuw pakket gespecialiseerde diensten om de impact van O & I overheidsinvesteringen te maximaliseren en de toegevoegde waarde van de Kaderprogramma’s (KP’s) verder te versterken. In wezen moeten de diensten organisaties (individuele organisaties of consortia) helpen […]

Chanse project call: „Transformaties: Sociale en culturele dynamiek in het digitale tijdperk”

Chanse, Samenwerking van Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen in Europa, is een H2020 gefinancierd project en een gezamenlijk initiatief van 27 onderzoeksinstellingen uit 24 landen. Het chanse-programma bouwt voort op de ervaring van twee bestaande netwerken: Hera en NORFACE ondersteunen respectievelijk onderzoek in geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Chanse zal een oproep publiceren op “Transformations: Sociale en […]