In Economie

Op 1 januari 2021 verliet het Verenigd Koninkrijk de interne markt en de douane-unie van de EU en alle EU-beleidslijnen. Dit zal ingrijpende veranderingen teweegbrengen die gevolgen hebben voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en stakeholders in zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk.

In december 2020 werd een nieuwe „handels- en samenwerkingsovereenkomst” gesloten om hun toekomstige betrekkingen te regelen nu het Verenigd Koninkrijk een derde land is.

Welke veranderingen sinds 1 januari 2021?

Zelfs met de nieuwe handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK zijn er grote veranderingen sinds 1 januari 2021. Het Verenigd Koninkrijk verliet de interne markt en de douane-unie van de EU, alsmede alle EU-beleidslijnen en internationale overeenkomsten. Het zal een einde maken aan het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal met de EU. De EU en het Verenigd Koninkrijk zullen twee afzonderlijke markten vormen; twee verschillende regelgevende en juridische ruimtes. Hierdoor zullen belemmeringen voor de handel in goederen en diensten en voor grensoverschrijdende mobiliteit en uitwisselingen ontstaan.

De overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk voorziet in nultarieven en nulcontingenten voor alle goederen. Om van deze handelspreferenties te kunnen profiteren, moeten bedrijven aantonen dat hun producten voldoen aan alle noodzakelijke oorsprongsregels. Om de naleving te vergemakkelijken en de administratieve rompslomp te verminderen, stelt de overeenkomst handelaren in staat de oorsprong van goederen zelf te certificeren en voorziet zij in „volledige cumulatie” (wat betekent dat handelaren niet alleen de gebruikte materialen van oorsprong kunnen verwerken, maar ook indien de verwerking in het Verenigd Koninkrijk of de EU heeft plaatsgevonden).

De douaneprocedures zullen in het kader van de overeenkomst worden vereenvoudigd, bijvoorbeeld voor de “Authorised Economic Operator”. De controles zullen van toepassing zijn op alle verhandelde goederen. Alle Britse goederen die de EU binnenkomen, moeten nog steeds voldoen aan de regelgevingsnormen van de EU, onder meer inzake voedselveiligheid (bv. sanitaire en fytosanitaire normen) en productveiligheid.

Fact sheet handels- en samenwerkingsakkoord EU-VK

Check list betrekkingen EU-VK

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

DE BELANGRIJKSTE HANDELSPARTNERS VAN DE EU IN HET VERSLAG VAN 2019 OVER VRIJHANDELSOVEREENKOMSTEN VAN DE EU

De Europese Commissie brengt jaarlijks verslag uit over de tenuitvoerlegging van haar belangrijkste handelsovereenkomsten in het voorgaande kalenderjaar. Het 4e verslag van de EU over de tenuitvoerlegging van vrijhandelsovereenkomsten geeft een overzicht van de resultaten in 2019 en van de nog te verrichten werkzaamheden voor de 36 belangrijkste preferentiële handelsovereenkomsten van de EU. Het werkdocument […]

India: new business opportunities for 5 sectors in post Covid-19

Impact of COVID-19 on EU businesses in India in sectors of on-going EU-India policy dialogues The on-going pandemic has significantly disrupted the global economy, including the business ecosystem for EU companies in India. Given the persisting uncertainty, processing, analysing and applying relevant information can be instrumental for businesses to effectively mitigate risks and alter their […]

Hoe maak je je klaar voor het einde van de Brexit overgangsperiode?

Na het besluit om de Europese Unie te verlaten zijn het Verenigd Koninkrijk en de EU het eens geworden over een overgangsperiode die loopt tot en met 31 december 2020. Het einde van deze periode zal grote gevolgen hebben voor de Europese bedrijven die met het Verenigd Koninkrijk handel drijven. Zo zullen bijvoorbeeld de belasting- […]

Start typing and press Enter to search