In Algemeen, Sustainability

EU-missies zijn een nieuwigheid van Horizon Europe, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU (2021-2027), en ondersteunen de prioriteiten van de Commissie, zoals de Europese Green Deal, Europa Digitaal, Europa’s anti-kanker Plan, Een economie die werkt voor mensen en het Nieuwe Europese Bauhaus.

Zij bieden een nieuwe manier om concrete oplossingen te vinden voor enkele van Europa’s grootste uitdagingen. Zij hebben ambitieuze doelstellingen en zullen tegen 2030 tastbare resultaten opleveren. In september 2021 lanceerde de Commissie de Missie voor 100 klimaat-neutrale en slimme steden tegen 2030.

Klimaat contract voor steden  

Steden werden in november 2021 uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken om deel uit te maken van de Mission Cities. De oproep werd op 31 januari 2022 afgesloten, in totaal hebben 377 steden zich aangemeld om deel uit te maken van de Missie Steden. Na een zorgvuldig evaluatieproces heeft de Commissie nu 100 steden geselecteerd, waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De steden wordt gevraagd klimaatcontracten op te stellen met een algemeen plan voor klimaatneutraliteit in alle sectoren, zoals energie, gebouwen, afvalbeheer en vervoer, en met de bijbehorende investeringsplannen. Bij dit proces zullen burgers, onderzoeksorganisaties en de particuliere sector worden betrokken. De duidelijke en zichtbare verbintenissen die de steden in de klimaatcontracten aangaan, zullen hen in staat stellen met de EU, de nationale en regionale autoriteiten – en vooral met hun eigen burgers – samen te werken om deze ambitieuze doelstelling te verwezenlijken.

De Missie Steden zal 360 miljoen euro Horizon Europe-financiering ontvangen voor de periode 2022-23, om het innovatietraject naar klimaatneutraliteit tegen 2030 in te zetten. De onderzoeks- en innovatieacties zullen betrekking hebben op schone mobiliteit, energie-efficiëntie en groene stadsplanning, en bieden de mogelijkheid om gezamenlijke initiatieven op te zetten en de samenwerking op te voeren in synergie met andere EU-programma’s.

De voordelen voor de steden zijn onder meer advies en bijstand op maat van een speciaal Missieplatform dat door NetZeroCities wordt beheerd, extra financierings- en financieringsmogelijkheden en de mogelijkheid om deel te nemen aan grote innovatieacties en proefprojecten. De missie biedt ook netwerkmogelijkheden, de uitwisseling van beste praktijken tussen steden en ondersteuning om burgers bij de missie te betrekken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw EEB-adviseur: Sabrina Bijlsma, sbijlsma@hub.brussels

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

KMO-panel – Modernisering van het digitale vennootschapsrecht

De Commissie onderzoekt manieren om: de toegang tot informatie over vennootschappen in de nationale ondernemingsregisters op EU-niveau te verbeteren; de uitbreiding naar de markten van andere lidstaten te vergemakkelijken en de administratieve lasten te verlagen door ondernemingen in staat te stellen rechtstreeks (zonder extra formaliteiten) gebruik te maken van vennootschapsinformatie uit hun nationale ondernemingsregisters, bijvoorbeeld […]

New European Bauhaus: ontdek de financieringsmogelijkheden, word vriend en neem deel aan het NEB festival in Brussel!

Het New European Bauhaus krijgt vorm Het New European Bauhaus (NEB) werd gelanceerd door president von der Leyen in haar toespraak tot de Staat van de Unie in 2020 en werd in samenwerking met duizenden mensen en organisaties in heel Europa en ver daarbuiten ontworpen. Het is een ecologisch, economisch en cultureel project van de […]

Enterprise Europe Brussels services in a nutshell

Great ideas & businesses don’t just develop themselves, if you’re based in Brussels, we can support you in several ways! In 1m49s video finds out how!

Start typing and press Enter to search