Our Support during COVID-19

We know that you are going through difficult times. We would like to let you know that we are at your disposal for any support that could help your business. Our services are FOR FREE. International & Innovation advisers at hub.brussels are available to have a virtual meeting with you to discuss your needs and […]

COVID-19 overheidsopdrachten

Het EU-portaal voor overheidsopdrachten TED heeft een speciale subpagina gecreëerd voor Covid 19 gerelateerde aanbestedingen.

Funding opportunity: ESA call for demonstration projects related to Covid-19

ESA, the European Space Agency, launches on 31st March a call for demonstration projects addressing the topics of Healthcare or Education with deadline 20th April. More information in the link or below.

Groene rijstrook om om het „vrij” vervoer van goederen over het gehele EU netwerk te waarborgen

De Europese Commissie heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd over de uitvoering van de groene rijstrook, als follow-up van de vorige week gepubliceerde richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen. Het document komt er nadat de ministers van Vervoer vorige week een videoconferentie hebben gehouden om de huidige werking van de interne markt te bespreken. In dit document herinnert de […]

EU verbiedt de uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning

In het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID – 19) verbiedt de Europese Unie de uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning (zie uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 Maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning). Dit verbod is reeds van kracht. De uitvoer […]

Coronavirus & European standards for medical supplies

Presse release on Coronavirus: European standards for medical supplies made freely available to facilitate increase of production