Groene rijstrook om om het „vrij” vervoer van goederen over het gehele EU netwerk te waarborgen

De Europese Commissie heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd over de uitvoering van de groene rijstrook, als follow-up van de vorige week gepubliceerde richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen. Het document komt er nadat de ministers van Vervoer vorige week een videoconferentie hebben gehouden om de huidige werking van de interne markt te bespreken. In dit document herinnert de […]

EU verbiedt de uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning

In het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID – 19) verbiedt de Europese Unie de uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning (zie uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 Maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning). Dit verbod is reeds van kracht. De uitvoer […]

Coronavirus & European standards for medical supplies

Presse release on Coronavirus: European standards for medical supplies made freely available to facilitate increase of production

Coronavirus: impact on our international activities, information and monitoring – hub.brussels

Further to the precautionary measures taken by the federal government of Belgium to combat the coronavirus epidemic, hub.brussels is doing everything it can to help slow the spread of the virus, while ensuring the continued delivery of its services. Our services can still be accessed, but in different ways as from today, Friday 13 March, […]

1 3 4 5