Solvit : une aide à la résolution des contentieux dans le marché européen

Reconnaissance de qualifications professionnelles, autorisation à la vente, remboursement de la TVA… Votre entreprise rencontre des difficultés face aux autorités d’un autre pays de l’UE ? Vous estimez que vos droits ne sont pas respectés par l’administration publique de ce pays ? Solvit peut vous aider.

EU-wide rules setting technical requirements for drones

The EC sets the rules for safe, secure and green drone operations

10 praktische tips om een overheidsopdracht te krijgen

Jaarlijks verschijnen er meer dan 460.000 Europese overheidsopdrachten voor een totale waarde van ongeveer 420 miljard euro. Hoe selecteert u de aanbestedingen waarop u kunt ingaan? En hoe maximaliseert u de kansen om een opdracht in de wacht te slepen? Waar overheidsopdrachten afkomstig van kunnen zijn? Van een Europese instelling, zoals de Commissie, het Parlement, […]

Assess the circularity of your business

You want your SME to evolve toward the circular economy? You consider yourself already as circular but would like to further improve? Entreprise Europe Brussels c/o hub.brussels now offers « Circle Assessment » of your business under a pilot test. What is the circular economy? The circular economy is not just about recycling ! As explained by […]

Algerije : douanerechten

Algerije heeft een systeem van douanerechten geïmplementeerd dat het bestaande verbod op de invoer van bepaalde producten vervangt. In bijlage de lijst van 1095 producten waarop de tijdelijke en aanvullende vrijwaringsrechten van toepassing zijn. De tarieven variëren tussen 30% en 120%. Eveneens in bijlage het besluit van het “MINISTERE DU COMMERCE ALG” (Arrêté du 19 Joumada […]

Ondernemers in de deeleconomie? Geniet een aangepaste coaching

U hebt een platform gelanceerd in de deeleconomie met maatschappelijke zetel in Brussel of u bent voornemens dat binnenkort te doen. U wenst bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling (op economisch maar ook op sociaal en milieuvlak) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U wenst ervaringen uit te wisselen met andere Brusselse en Europese platforms, […]