In Innovation

Bent u een kmo actief in de circulaire economie en denkt u aan Europese financiering? Horizon 2020 biedt mogelijkheden voor verschillende soorten kmo’s (en ook voor andere spelers).

Horizon 2020 is het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie voor de periode 2014-2020. De werkprogramma’s van Horizon 2020 voor de periode 2018-2020 zijn sinds eind oktober 2017 gekend maar op 2 juli 2019 werd een update voor 2020 bekendgemaakt.

Voor kmo’s die actief zijn in de circulaire economie biedt Horizon 2020 onder meer financiering voor:

  • Projecten om nieuwe businessideeën te testen via de Booster-projectoproep van EIT Raw Materials;
  • Zeer innovatieve projecten via de EIC Accelerator (het vroegere SME Instrument);
  • Samenwerkingsprojecten met andere Europese partners om oplossingen te bieden voor de door de Europese Commissie vastgestelde maatschappelijke uitdagingen.

NCP Brussels en Enterprise Europe Brussels staan ter beschikking om Brusselse kmo’s te helpen.

EIT Raw materials – Booster-projectoproep
EIT Raw Materials  is verbonden met en wordt gefinancierd door het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (European Institute of Innovation and Technology – EIT), een orgaan van de Europese Unie (EU) dat wordt gefinancierd door Horizon 2020. Dit grote consortium verenigt meer dan 120 partners in de sector van de grondstoffen. Het ijvert voor de toegankelijkheid, beschikbaarheid en het duurzame gebruik van metalen en minerale grondstoffen voor de economie en de burgers.

De Booster-projectoproep heeft tot doel nieuwe businessideeën te testen dankzij financiële steun tot € 60.000, ondersteunende diensten en toegang tot dit netwerk. Hij richt zich tot start-ups of kmo’s die nog geen lid zijn van EIT Raw Materials maar die het zouden kunnen worden na afloop van het project (tegen betaling van een bijdrage) of die op een andere manier zouden kunnen deelnemen aan dit netwerk dat werd opgericht door het EIT.

Merk op dat EIT Raw Materials niet enkel “industriële” projecten steunt voor de recyclage van minerale en metalen grondstoffen maar ook

  • biomassamateriaal en polymeren als substituut voor minerale en metalen grondstoffen;
  • de volledige waardeketen inclusief het ontwerp van producten, diensten en nieuwe businessmodellen voor de recuperatie van grondstoffen, de uitbreiding van de levensduur van producten, “products as a service”, deelplatformen …

De laatste deadline voor 2019 nadert snel (20 september 2019) maar het kandidatuurdossier is veel eenvoudiger dan de hieronder vermelde projectoproepen (formulier van 5 pagina’s, begroting en pitch).

Voor meer informatie kunt u de website van EIT Raw materials raadplegen en contact opnemen met het regionale bureau voor België, de Innovation Hub CLC West in Leuven.

EIC Accelerator
Sinds 2014 richt het kmo-instrument (SME instrument) van Horizon 2020 zich tot kmo’s met winstoogmerk die over baanbrekende ideeën beschikken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die na afloop van het project vermarktbaar zijn en die de ambitie hebben om zich op internationaal niveau te positioneren en het Europees leiderschap op mondiaal niveau te versterken.
Na de invoering van de Europese Innovatieraad (European Innovation Council – EIC), heeft het “SME Instrument” tal van veranderingen gekend. Fase 1 voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie zal worden afgeschaft na 5 september 2019. Fase 2 wordt de “EIC Accelerator”, maar er werden heel wat belangrijke veranderingen doorgevoerd:

  • Het accent zal nog meer liggen op de financiering van radicale innovaties die het potentieel hebben om nieuwe markten te creëren en de bestaande markten in Europa of de wereld te verstoren. De kandidaturen zullen worden beoordeeld op basis van hun potentiële economische of sociale impact of de opportuniteit voor jobcreatie, het hoge risico en het hoge potentieel, en het businessplan.
  • De accelerator biedt tegenwoordig een mix tussen subsidies (“grant”) en een participatieverwerving (“equity”). De subsidies van 0,5 tot 2,5 miljoen zullen enkel activiteiten met een TRL van 6 tot 8 financieren met een cofinancieringsgraad van 70% zoals voordien. De activiteiten met een TRL van meer dan 8 zullen enkel gefinancierd worden via een participatieverwerving/equity (tot 15 miljoen euro). In totaal gaat het dus om een maximale gecombineerde financiering van 17,5 miljoen euro (“blended finance”). De kandidaten zullen moeten aanduiden hoeveel subsidies vs. participatieverwerving ze wensen, maar de Europese Commissie mag een tegenvoorstel doen.
  • De accelerator is niet enkel voor kmo’s toegankelijk.
  • Er is geen enkel vooraf gedefinieerd of thema of onderwerp voor de kandidaturen.
  • Het kandidatuurdossier omvat de presentatie met de pitch voor een jury indien uw project voorgeselecteerd wordt.

Wat is “TRL”? TRL staat voor Technology Readiness Level en deze niveaus worden uitgelegd in dit document. TRL 6 betekent dat het project reeds werd getest en beproefd in werkelijke omstandigheden met op zijn minst één maar bij voorkeur meerdere klanten. TRL 8 betekent dat het project klaar is om op de markt te worden gebracht.

Een bijkomende vereiste is dat u een solide businessplan hebt uitgewerkt met een Business Model Canvas en een sterk waardevoorstel, want dat is ook de basis van het kandidatuurdossier.

Voor de projecten met een lager TRL herneemt de “Pathfinder” de oudere FET-OPEN- en bepaalde FET-Proactive-projectoproepen, maar er zijn altijd op zijn minst drie partners vereist. Uw contactpersoon is het NCP FNRS (Franse Gemeenschap) of het FWO (Vlaamse gemeenschap). Uw contactpersoon voor de accelerator is het NCP Brussels.

De EIC Accelerator biedt niet alleen financiële steun maar ook versnellings- en coachingdiensten voor uw onderneming met de steun van het Enterprise Europe Network tijdens de uitvoering van het project.

Er heerst zeer sterke concurrentie om toegang te krijgen tot deze financiering, die geen partners vereist en vaak een zeer goed label is om investeerders aan te trekken. Er zijn vijf deadlines gepland: 9 oktober 2019, 8 januari 2020, 8 maart 2020, 19 mei 2020, 7 oktober 2020Meer informatie. U kunt zich hier kandidaat stellen.

Samenwerkingsprojecten
In het kader van een Horizon 2020-samenwerkingsproject komen alle soorten actoren in aanmerking, niet alleen kmo’s, maar zij zijn een plus voor het consortium. Dankzij een dergelijk project kan een kmo zijn activiteiten in het buitenland ontwikkelen, hetzij door zelf het project te leiden met andere partners, hetzij door expertise aan te brengen voor een reeds gevormd consortium. De inbreng in een consortium kan bijvoorbeeld bestaan uit een bepaalde technologie, een demonstratiewebsite in reële omstandigheden, een interface met de eindgebruikers, een competentie inzake duurzame communicatie, een specifieke milieubeoordelingsmethode enz.

De mogelijkheden voor samenwerkingsprojecten in de circulaire economie bevinden zich onder meer in twee secties van Horizon 2020 die “maatschappelijke uitdagingen” worden genoemd:

De kandidaturen worden gesteld op het niveau van de topics, onderwerpen binnen de oproep die worden aangeduid met een cijfer- en lettercode (CE-…-01-2019). Voor sommige topics zijn er bovendien sub-topics, aangeduid met een letter (a, b …).  Projectoproepen rond de circulaire economie worden aangeduid met de code CE.

In de maatschappelijke uitdaging 5 (deadline 13 februari 2019) ligt de nadruk meer op een systemische benadering en dus niet enkel op recyclage.

Voor “innoverende acties” over recyclage, wordt het topic CE-SC5-07-2018-2019-2020: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes in 2020 verlengd met dezelfde sub-topics en een nieuw sub-topic e) Sustainable metallurgical processes. Opgelet, de Commissie zal geen projecten financieren die gelijkaardig zijn aan de projecten die werden geselecteerd in 2018 en 2019. Bovendien was er heel wat concurrentie in 2018 en 2019 voor dit topic. Uiteindelijk werd dit topic overgeplaatst naar een transversale oproep over de “competitieve, koolstofarme circulaire industrieën” met een deadline die werd vooruitgeschoven naar 5 februari 2019.

De informatiedagen over maatschappelijke uitdaging 5 vinden in Brussel plaats op 16 en 17 september 2019 en bieden u ook de mogelijkheid om partners te zoeken. Schrijf u hier snel in voor 8 september!

De maatschappelijke uitdaging 2 (deadline 21 januari 2019) biedt ook zeer relevante topics voor de spelers van circlemade.brussels:

Voor projecten dichter bij de industrie , bevat de 2e pijler van Horizon 2020 oproepen voor de NMBP’s(Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing).

Het gaat hier slechts om een selectie; alle oproepen worden gepubliceerd op de portaalsite “Funding and Tender Opportunities” van de Europese Commissie:

Deze collaboratieve projectoproepen zijn complexer maar uw NCP (National Contact Point) kan u helpen om u aan te sluiten bij een consortium, uw vragen beantwoorden en uw bijdrage aan het kandidatuurdossier nalezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

 

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

KVK Business Challenges for circularity: open innovation with Dutch large-accounts

The Dutch Chamber of Commerce (KVK) has set up an on-line open innovation platform that brings together corporates and SMEs to develop innovative, new business together. Who is it for? For companies who believe that innovating together leads to better solutions and healthy business. – For large companies that are looking for creative SMEs to […]

Set up of the Advanced Technologies for Industry (ATI) project

Advanced Technologies for Industry (ATI) project The EU’s industrial policy approach promotes the creation of a competitive European industry. In order to properly support the implementation of policies and initiatives, a systematic monitoring of technological trends and reliable, up-to-date data on advanced technologies is needed. To this end, the Advanced Technologies for Industry (ATI) project […]

Looking for European funding?

We regularly receive emails from entrepreneurs looking for European funding in general but cannot always respond positively. We explain you here some key principles to understand before contacting us.

Gerelateerd nieuws Bekijk al het nieuws

EIB Social Innovation Tournament

Are you a social entrepreneur with a very innovative project? Then apply to this tournament by 1st March 2021 to benefit from supports from the European Investment Bank and try to win a monetary prize.

2021 Calls from the EIT Raw Materials for SMEs

Three calls are open for different TRLs thus for starters till more experienced start-ups with innovative circular business models/technologies linked to minerals and materials.   

EIT Raw Material : a new call for SME

Apply for the SME Call to accelerate the commercialisation of your products and services with the support of an EIT Raw Material partner

Start typing and press Enter to search