In Algemeen

De Europese Commissie heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd over de uitvoering van de groene rijstrook, als follow-up van de vorige week gepubliceerde richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen. Het document komt er nadat de ministers van Vervoer vorige week een videoconferentie hebben gehouden om de huidige werking van de interne markt te bespreken.

In dit document herinnert de Commissie aan enkele van de punten die in de richtsnoeren zijn opgenomen en moedigt zij de lidstaten aan een aantal maatregelen te nemen om het „vrij” vervoer van goederen over het gehele EU netwerk te waarborgen.

Er zijn nationale contactpunten opgezet om de effectieve werking van de grensdoorlaatposten „groene rijstrook” te waarborgen. De Commissie heeft een platform opgezet voor het verstrekken van informatie over de relevante door de lidstaten genomen crisisbeheersmaatregelen.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

NCP Brussels releases the 5th statistical Report on Participation of Brussels-based players in Horizon 2020 R&DI Program

NCP Brussels has just released the 5th annual statistical report on the participation of Brussels players in Horizon 2020 EU Research & Innovation Framework Program (H2020).

Funding opportunity: ESA call for demonstration projects related to Covid-19

ESA, the European Space Agency, launches on 31st March a call for demonstration projects addressing the topics of Healthcare or Education with deadline 20th April. More information in the link or below.

Wat moet ik doen als ik met een onderbreking van de aanvoer kan worden geconfronteerd?

Uw bedrijf kan worden geconfronteerd met een onderbreking van de levering van halffabricaten en leveringen. Wat moet ik doen? Ga eerst na of uw voorraden en, zo nodig, in kaart worden gebracht, planmatig de voorzieningen en bestelt uw prestaties op tijd. Als uw leveranciers niet langer in staat zijn u te leveren of als zij […]

Start typing and press Enter to search