In Innovation

Bent u een KMO actief in de circulaire economie en denkt u aan Europese financiering? Horizon 2020 biedt kansen voor individuele KMO’s die baanbrekende innovaties hebben ontwikkeld of voor samenwerkingsprojecten met andere partners (die niet noodzakelijkerwijs KMO’s zijn).

Horizon 2020 is het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie voor de periode 2014-2020. De werkprogramma’s van Horizon 2020 voor de periode 2018-2020 zijn sinds eind oktober 2017 bekend maar op 24 juli 2018 werd een update voor 2019 bekendgemaakt.

Voor KMO’s die actief zijn in de circulaire economie biedt Horizon 2020 onder meer financiering voor:

  • zeer innovatieve projecten via het KMO-instrument (SME instrument)
  • samenwerkingsprojecten met andere Europese partners om oplossingen te bieden voor de door de Europese Commissie vastgestelde maatschappelijke uitdagingen

In beide gevallen zijn nationale contactpunten (National Contact Points, NCP Brussels) beschikbaar om de Brusselse KMO’s te helpen.

KMO-instrument

Het KMO-instrument maakt voortaan deel uit van de Europese Innovatieraad (European Innovation Council, EIC) en focust voortaan meer op de financiering van baanbrekende innovaties met een groot potentieel om nieuwe markten te creëren, want er heerst een zware concurrentie om toegang te krijgen tot deze financieringen waarvoor geen partners nodig zijn en die vaak een kwaliteitslabel zijn om investeerders aan te trekken. Tegen 2020 zal het programma naar verwachting 4000 KMO’s financieren.

Het KMO-instrument is bestemd voor KMO’s met winstoogmerk die over een baanbrekend idee beschikken om een innovatieve oplossing te ontwikkelen die na afloop van het project (in fase 2) vermarktbaar is. Deze KMO’s moeten ook de ambitie hebben om zich op internationaal niveau te positioneren en het Europees leiderschap op mondiaal niveau te versterken. Een degelijk businessplan is een noodzakelijke voorwaarde.

Twee soorten financiering zijn beschikbaar:

  • KMO-instrument fase 1: een forfaitair bedrag van € 50 000 om de technische haalbaarheid en het economisch potentieel te bevorderen, door de uitvoering van een haalbaarheidsstudie over 6 maanden
  • KMO-instrument fase 2: tussen 0,5 en 2,5 miljoen € wat 70% van het budget vertegenwoordigt om het concept via tests en demonstraties in 1 tot 2 jaar op de markt te brengen.

Merk op dat het KMO-instrument bedoeld is voor projecten die zich al in het stadium bevinden van technologische ontwikkeling van niveau 6 op de TRL-schaal (Technology Readiness Level, ), d.w.z. projecten die al in reële omstandigheden en met minstens één klant werden getest.

De kandidaturen zijn niet gebonden aan een thema of aan een van tevoren bepaald onderwerp, maar het is sterk aanbevolen die te koppelen aan een Europese prioriteit.

Het KMO-instrument biedt niet alleen financiële steun maar ook versnellings- en coachingdiensten voor uw onderneming met de steun van het Enterprise Europe Network tijdens de uitvoering van het project.

Elk jaar zijn voor elke fase 4 deadlines vastgesteld voor de indiening van het project.
Meer weten

Samenwerkingsprojecten

In het kader van een samenwerkingsproject krijgen KMO’s de kans om hun activiteiten op internationaal niveau te ontwikkelen, hetzij door het project zelf met andere partners te dragen, hetzij door de inbreng van hun expertise in een consortium dat al in oprichting is. Hun inbreng in een consortium kan bijvoorbeeld bestaan uit een technologie, een demonstratiewebsite in reële omstandigheden, een interface met de eindgebruikers, een competentie inzake duurzame communicatie, een specifieke milieubeoordelingsmethode, enz. In ieder geval komen alle soorten actoren in aanmerking, niet alleen KMO’s, maar zij zijn een plus voor het consortium.

Twee maatschappelijke uitdagingen bieden kansen voor samenwerkingsprojecten in de circulaire economie:

De kandidaturen worden gesteld op niveau van de topics, onderwerpen binnen de oproep aangeduid met een cijfer- en lettercode (CE-…-XX-2019), en voor sommige topics op niveau van een sub topic aangeduid met een letter (a, b…).

Voor 2019 zijn de hierna vermelde topics in het bijzonder interessant voor “innovatieacties”(vrij dicht bij de markt).

In de maatschappelijke uitdaging 2 (deadline 23 januari 2019)

Inzake duurzame voeding en bio-economie:

In de maatschappelijke uitdaging 5 (deadline dinsdag 19 februari 2019)

Inzake water:

CE-SC5-04-2019: Building a water-smart economy and society

Ongeveer 4 tot 7 innovatieve acties zullen elk 10 tot 15 miljoen euro (indicatieve cijfers) ontvangen om de haalbaarheid aan te tonen van een “slimme” economie en maatschappij voor het beheer van alle soorten waterbronnen in het kader van een van volgende twee sub-topics:

a) Symbiosis between industry and water utilities: om hulpbronefficiënte oplossingen te demonstreren afgeleid van een systemische exploitatie van de symbiotische links tussen afvalwaterzuivering in de industrie en door de waterbedrijven.
b) Large scale applications with multiple water users at various relevant scales: om systemische innovaties te demonstreren in reële omstandigheden in een operationele omgeving en op grote schaal.

Inzake nieuwe technologieën om grondstoffen te behandelen en te recycle

CE-SC5-07-2018-2019-2020: Raw materials innovation for the circular economy: sustainable processing, reuse, recycling and recovery schemes

De geselecteerde innovatieacties zullen 8 tot 13 miljoen euro ontvangen om innovatieve pilotprojecten te ontwikkelen en te demonstreren voor de duurzame productie in de Europese Unie van grondstoffen (buiten energie en landbouw) vanaf primaire of secundaire bronnen. De projecten moeten een logica van circulaire economie over de gehele waardeketen toepassen en voor een van de onderstaande 4 sub-topics hun kandidatuur stellen.
a) Sustainable processing and refining of primary and/or secondary raw materials: voor de duurzame behandeling van metalen en mineralen;
b) Recycling of raw materials from end-of-life products: voor de recycling en terugwinning van elektrisch en elektronisch afval (D3E), van producten uit hout, rubber, van verpakkingspapier uit verschillende materialen, enz.;
c) Recycling of raw materials from buildings: voor de terugwinning van grondstoffen in de bouw;
d) Advanced sorting systems for high-performance recycling of complex end-of-life products: voor ontmantelings- en sorteersystemen van complexe producten.
Merk op dat deze subtopics al in 2018 waren gedekt en dat de Europese Commissie geen twee soortgelijke projecten zal financieren. Bovendien heerste een zware competentie in 2018 voor deze topic.

NMBP

Voor projecten dichter bij de industrie , bevat de 2e pijler van Horizon 2020 oproepen voor de NMBP’s(Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing)

Inzake plastic:

CE-BIOTEC-05-2019: Microorganism communities for plastics bio-degradation (deadline 5 maart 2019), deze topic betreft een “onderzoeks- en innovatieactie” en houdt dus meer verband met onderzoek dan met ontwikkeling

Inzake duurzame industriële processen

in het kader van het publiek-privaat partnerschap SPIRE (deadline 21 februari 2019):

Meer informatie

Het betreft hier maar een selectie. De volledige lijsten:

  • van de oproepen 2018-2020 inzake circulaire economie zijn beschikbaar in deze gids van NCPs CaRE, het Europees netwerk van de NCP’s van de maatschappelijke uitdaging 5;
  • van alle oproepen voor deze maatschappelijke uitdagingen zijn beschikbaar in de hiervoor vermelde werkprogramma’s.

Uw NCP kan u helpen om bij een consortium aan te sluiten, kan uw vragen beantwoorden en uw bijdrage aan het kandidatuursdossier nalezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

The Connecting Nature Enterprise Platform

This platform aims at connecting demand for nature-based solutions (public and private buyers) with innovative enterprises offering those solutions.

Coming soon : New call for expression of interest for experts, 2021-2027 programming period

Work as an external expert with the European Institutions

2021 Collaboration with Solifin

By collaborating with Solifin, Enterprise Europe Brussels helps entrepreneurs to both access finance and foster sustainability, killing two birds with one stone. A follow up from 2020.  Why? Sustainability is with digitalisation one of the core pillar and leverage of the EU industrial Strategy and SME strategy. This is why supporting the sustainability transition has […]

Start typing and press Enter to search