In Economie, Algemeen

De uitvoer van deEU naar Vietnam zijn sinds 1 augustus minder belast geworden. Dit is het onmiddellijke gevolg van de inwerkingtreding van de handelsovereenkomst EU-Vietnam, die uiteindelijk de rechten zal schrapen op 99 % van alle goederen die tussen beide partijen worden verhandeld. Het zakendoen in Vietnam zal ook gemakkelijker worden voor Europese bedrijven: zij zullen nu in staat zijn om te investeren en pitchen voor overheidscontracten met gelijke kansen voor hun lokale concurrenten. In het kader van de nieuwe overeenkomst gaan de economische voordelen hand in hand met garanties voor de eerbiediging van de arbeidsrechten, de milieubescherming en de klimaatovereenkomst van Parijs, door middel van strenge, juridisch bindende en afdwingbare bepalingen inzake duurzame ontwikkeling.

Commissaris voor Handel Phil Hogan merkte op: „Vietnam maakt nu deel uit van een club van 77 landen die handel drijven met de EU onder bilateraal overeengekomen preferentiële voorwaarden. De overeenkomst versterkt de economische banden van de EU met de dynamische regio Zuidoost-Azië en heeft een belangrijk economisch potentieel dat zal bijdragen tot het herstel na de coronaviruscrisis. Maar het laat ook zien hoe het handelsbeleid een kracht ten goede kan zijn. Vietnam heeft al veel moeite gedaan om zijn arbeidsrechten record te verbeteren dankzij onze handelsbesprekingen en ik vertrouw erop dat het zijn meest noodzakelijke hervormingen zal voortzetten.”

De overeenkomst tussen de EU en Vietnam is de meest uitgebreide handelsovereenkomst die de EU met een ontwikkelingsland heeft gesloten. Zij houdt volledig rekening met de ontwikkelingsbehoeften van Vietnam door Vietnam een langere periode van 10 jaar te geven om zijn rechten op EU-invoer af te schaffen.

Veel belangrijke EU-exportproducten, zoals farmaceutische producten, chemische producten of machines, zullen vanaf de inwerkingtreding echter al belastingvrije invoervoorwaarden genieten.Agrovoedingsproducten zoals rundvlees of olijfolie zullen in drie jaar geen tarieven meer krijgen, terwijl zuivel, groenten en fruit in maximaal vijf jaar zullen bedragen. Uitgebreide bepalingen inzake sanitaire en fytosanitaire samenwerking zullen het mogelijk maken de markttoegang voor EU-ondernemingen te verbeteren via transparantere en snellere procedures.

Het bevat ook specifieke bepalingen om belemmeringen voor de EU-uitvoer van auto’s aan te pakken en biedt bescherming tegen imitatie voor 169 traditionele Europese voedingsmiddelen en dranken (zoals Roquefort-kaas, Porto- en Jerezwijn, Irish Cream-eau-de-vie of Prosciutto di Parma-ham) die als geografische aanduidingen worden erkend.

Tegelijkertijd geeft de handelsovereenkomst uiting aan een sterke inzet van beide partijen voor het milieu en de sociale rechten. Het stelt hoge normen op het gebied van arbeids-, milieu- en consumentenbescherming vast en zorgt ervoor dat er geen „race naar de bodem” is om handel te bevorderen of investeringen aan te trekken.

In het kader van de overeenkomst hebben beide partijen zich ertoe verbonden de acht fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te ratificeren en ten uitvoer te leggen en de beginselen van de IAO inzake de grondrechten op het werk te eerbiedigen, te bevorderen en effectief ten uitvoer te leggen; de Overeenkomst van Parijs en andere internationale milieuconvenanten ten uitvoer te leggen en zich in te zetten voor het behoud en het duurzame beheer van wilde dieren, biodiversiteit, bosbouw en visserij; en het onafhankelijke maatschappelijk middenveld betrekken bij het toezicht op de tenuitvoerlegging van deze verbintenissen door beide partijen.

Vietnam heeft al vooruitgang geboekt met deze toezeggingen door in juni 2019 IAO-verdrag 98 inzake collectieve onderhandelingen en in juni 2020 IAO-verdrag 105 inzake dwangarbeid te ratificeren. Ook heeft zij in november 2019 een herziene arbeidswet aangenomen en bevestigd dat zij het enige fundamentele IAO-verdrag inzake vrijheid van vereniging tegen 2023 zal ratificeren.

De handelsovereenkomst omvat ook een institutionele en juridische band met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, waardoor passende maatregelen kunnen worden genomen in geval van ernstige schendingen van de mensenrechten.

De inwerkingtreding van de handelsovereenkomst is voorafgegaan door de goedkeuring ervan door de EU-lidstaten in de Raad en de ondertekening ervan in juni 2019 en de goedkeuring door het Europees Parlement in februari 2020.

Achtergrond

Vietnam is na Singapore de op één na grootste handelspartner van de EU in de Associatie van Zuidoost-Aziatische landen (ASEAN) met een waarde van 45,5 miljard euro in 2019 en een waarde van ongeveer 4 miljard euro (2018).

De belangrijkste exportproducten van de EU naar Vietnam zijn hightechproducten, waaronder elektrische machines en apparatuur, vliegtuigen, voertuigen en farmaceutische producten. De belangrijkste export van Vietnam naar de EU is elektronische producten, schoeisel, textiel en kleding, koffie, rijst, zeevruchten en meubels.

Met een totale buitenlandse directe investeringsvoorraad van 7,4 miljard EUR (2018) is de EU een van de grootste buitenlandse investeerders in Vietnam. De meeste EU-investeringen zijn in industriële verwerking en productie.

De overeenkomst met Vietnam is de tweede handelsovereenkomst die de EU heeft gesloten met een ASEAN-lidstaat, na de recente overeenkomst met Singapore. Het is een belangrijke mijlpaal in het engagement van de EU met Azië, wat een aanvulling vormt op de reeds bestaande overeenkomsten met Japan en de Republiek Korea.

Bron – DG Trade

Meer Informatie

Handelsovereenkomst EU-Vietnam

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Hoe maak je je klaar voor het einde van de Brexit overgangsperiode?

Na het besluit om de Europese Unie te verlaten zijn het Verenigd Koninkrijk en de EU het eens geworden over een overgangsperiode die loopt tot en met 31 december 2020. Het einde van deze periode zal grote gevolgen hebben voor de Europese bedrijven die met het Verenigd Koninkrijk handel drijven. Zo zullen bijvoorbeeld de belasting- […]

Overheidsopdrachten in de EU-landen

Contact points and portals for procurement information in EU countries.

WILT U PRODUCTEN UIT DERDE LANDEN IN DE EUROPESE UNIE INVOEREN?

Als u een product uit een niet-Europees land in de Europese Unie wilt importeren, moet u zich houden aan invoerregels en belastingen. De Trade Helpdesk is speciaal ontworpen voor bedrijven die buiten de EU gevestigd zijn of in de EU importeren. U vindt alles wat u moet weten over exporteren naar de EU, waaronder: ·         […]

Start typing and press Enter to search