In Innovation

De Europese financieringsmogelijkheden zijn echter niet beperkt tot Horizon 2020.
Hierna vindt u een aantal oproepen tot het indienen van voorstellen voor organisaties met innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de grondstoffensector als EIT Raw Materials, KET4Clean production, ERA-MIN II. Meer info en deadlines in dit artikel.

Hebt u een innovatief project?
NCP Brussels en Enterprise Europe Brussels kunnen u helpen bij het zoeken naar Europese financieringsmogelijkheden. In een vorig artikel hadden wij al een overzicht gegeven van de oproepen tot het indienen van voorstellen 2019 van Horizon 2020. De Europese financieringsmogelijkheden zijn echter niet beperkt tot Horizon 2020. Hierna vindt u een aantal oproepen tot het indienen van voorstellen voor organisaties met innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de grondstoffensector.

Oproep 2019 van het EIT RAW Materials
Het EIT Raw Materials maakt deel uit van en is gefinancierd door het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie en onderdeel van Horizon 2020. Dit groot consortium telt meer dan 120 partners in de grondstoffensector en beoogt de toegankelijkheid, de beschikbaarheid en het duurzaam gebruik van grondstoffen voor de economie en de burger te verzekeren. De oproep 2019 betreft ontwikkelingsprojecten op een grotere schaal, educatieve projecten en internationaliseringsprojecten. Het voornemen tot kandidaatstelling moet uiterlijk op 11 januari 2019 geregistreerd zijn en de kandidatuur moet uiterlijk op 11 februari 2019 ingediend zijn. Merk op dat het project leden van het EIT bij de uitvoering moet betrekken en dat niet-leden zich ertoe moeten verbinden een kandidatuur voor het EIT-lidmaatschap in te dienen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het EIT Raw Materials of u kunt contact opnemen met de Innovation Hub CLC West, het regionaal bureau voor België in Leuven (BE).

Microfinanciering in het kader van het project KET4Clean Production
Het project KET4Clean Production heeft tot einddoel de industrie van de toekomst te valoriseren met een focus op de productiviteit en het innovatievermogen van Europa voor een duurzame en concurrerende economie. Het project stelt microfinancieringen (€ 50.000) ter beschikking van Europese KMO’s met een goede technologische kennis en die in staat zijn cruciale ontsluitende technologieën (KET Key Enabling Technologies) efficiënt toe te passen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website https://www.ket4sme.eu/micro-grants.

Europese project ERA-MIN II Duurzame productie van grondstoffen

ERA-MIN is een Europees netwerk van agentschappen voor de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van niet-energetische grondstoffen, van de winning van de grondstoffen tot de recycling. Het netwerk bestaat uit overheidsagentschappen van verschillende Europese en non-EU landen en heeft tot doel de coördinatie van nationale en regionale onderzoekprogramma’s. De projectoproep loopt tot 31 januari 2019 en betreft onder meer de reflectie over het design van de producten, innovatieve businessmodellen en recycling (met inbegrip van de recyclinglogistiek). Voor deze oproep zijn contacten met universiteiten sterk aangeraden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Innoviris, het agentschap belast met het programma voor het Brussels Gewest. Contactpersoon: Beata Bibrowska, International Projects Advisor – bbibrowska@innoviris.brussels

Overigens werd de projectoproep ERA-MIN opgenomen in de partnerzoektool ‘Partner Search’ van de NCPs CaRE, het netwerk van nationale contactpunten van Horizon 2020.

Zijn al die financieringen Chinees voor u?
hub.brussels biedt zowel de diensten aan van NCP Brussels (National Contact Point) voor Horizon 2020, als van “Enterprise Europe Brussels“, de Brusselse tak van het Enterprise Europe Network (EEN). Wij kunnen u helpen wegwijs te worden tussen de Europese financieringen inzake onderzoek en innovatie en u begeleiden voor Horizon 2020.

Voor meer info :

CLE en EAN

Artikel ten erste gepubliceerd op greentech.brussels

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Looking for support to further develop your business abroad? Here are the 2017-2018’s results of our support

Willing to benefit from a 3-fold support from the Internationalisation & Innovation BU c/o hub.brussels? For 2019, is not too late! And in the meantime, have a look at 2017-2018 results!

Call for experts to assist the European Defence Agency with tasks in connection with the PADR

The European Defence Agency (EDA) is establishing a database of independent experts who can be called on in connection with the Preparatory Action on Defence Research (PADR).

Enhanced European Innovation Council: From the SME Instrument Phase 1 and Phase 2 to Pathfinder and Accelerator

The Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot supports researchers and innovators developing high-risk, breakthrough innovations with the potential to create new markets and boost jobs, growth and prosperity in Europe. It pilots two new schemes developed on the experience on FET-Open and SME instrument funding schemes: the EIC Pathfinder pilot (grant only), comprising FET-Open and […]

Start typing and press Enter to search