In Economie, Algemeen, Internationalisering

Preferentiële handel van de EU in 2020

Van de 67 handelspartners bleef Zwitserland de belangrijkste handelspartner van de EU, met 21,5 % van de handel, gevolgd door Turkije (11,3 %), Japan (9,4 %), Noorwegen (7,8 %) en Zuid-Korea (7,7 %). Samen vertegenwoordigden deze vijf partners meer dan de helft van de preferentiële handel van de EU (57,7 %). Wat de totale handel betreft, is Zwitserland de op vier na grootste partner van de EU, de grootste is China, gevolgd door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Rusland, Turkije, Japan, Noorwegen, Zuid-Korea en India staan respectievelijk op de 5e tot 10e plaats.

De meest recente handelsovereenkomsten van de EU helpen bedrijven om toegang te krijgen tot nieuwe markten, niet alleen door tarieven af te schaffen, maar ook door openbare aanbestedingen in partnerlanden open te stellen voor EU-bieders.

De wereldmarkten blijven een belangrijke bron van groei voor kmo’s, die meer dan 13 miljoen banen in de EU ondersteunen. Meer dan 580 000 kmo’s exporteren naar markten buiten de EU en vertegenwoordigen een derde van alle EU-uitvoer.

Handel buiten de grenzen van de EU

Access2Markets portal, het aanbieden van een gratis, one-stop shop bron van informatie over handel

Access2Markets, het nieuwe platform met zijn geïntegreerde Oorsprongsregelsbeoordelingstool (ROSA) biedt een schat aan gratis, doorzoekbare, meertalige en up-to-date informatie:

·        122 exportmarkten buiten de EU en 190 bronmarkten

·        Doorzoekbare informatie over tarieven, belastingen, contingenten, invoerformaliteiten en -procedures voor in- en uitvoer

·        Het instrument voor zelfbeoordeling van de oorsprongsregels (ROSA) om de regels in alle EU-handelsovereenkomsten te vergelijken.

Rosa, Oorsprongsregels zelfbeoordelingsinstrument

·        Een online tool om gebruikers te begeleiden bij een reeks vragen over oorsprongsregels;

·        De gebruikers kunnen gemakkelijk beoordelen of hun producten al dan niet aan de regels voldoen en in aanmerking komen voor een preferentiële behandeling in het kader van een EU-handelsovereenkomst;

·        De gebruikers vinden ook duidelijke instructies over papierwerk die nodig zijn om in aanmerking te komen voor tariefpreferenties;

·        De gebruikers kunnen de regels over verschillende overeenkomsten vergelijken.

Aanvullende elementen voor het voltooien van Access2Markets omvatten met name het volgende:

·        In het kader van EU-overeenkomsten wordt momenteel een doorzoekbare databank ontwikkeld die een aantal dienstensectoren omvat, en worden specifieke sectorale gidsen ontwikkeld die op bepaalde regio’s of landen inzoomen, bijvoorbeeld op het gebied van de bepalingen inzake de gezondheid van planten en dieren.

·        Uitbreiding van de geografische dekking van ROSA tot alle vrijhandelsovereenkomsten van de EU. Vandaag zijn er al 26 handelsovereenkomsten met 36 landen (waaronder het VK, Midden-Amerikaanse partners, Columbia/Peru/Ecuador, Vietnam, Canada, Japan en Zuid-Korea) opgenomen.

Daarnaast is in september 2021 een specifiek instrument voor overheidsopdrachten, Access2Procurement, gelanceerd voor de CETA, de handelsovereenkomst van de EU met Canada, en zal het in de loop der tijd worden uitgebreid tot andere handelsovereenkomsten en de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA). Het kan van bijzonder belang zijn voor kmo’s in de EU die geïnteresseerd zijn in buitenlandse aanbestedingsmarkten.

Access2Procurement: Ken uw rechten en maak gebruik van nieuwe kansen in het buitenland

·        Met enkele muisklikken kunnen Europese leveranciers nu uitzoeken of zij op grond van de CETA of de WTO-GPA gerechtigd zijn aan een openbare aanbesteding deel te nemen.

·        Na het beantwoorden van drie snelle vragen over de aanbestedende dienst, het onderwerp van de aanbesteding en de verwachte waarde van de opdracht, geeft het nieuwe instrument een snelle en zeer betrouwbare beoordeling van de vraag of de gebruiker het wettelijke recht heeft om deel te nemen.

Op 17 november wordt een opleiding over Access2Markets, ROSA en Access2Procurement georganiseerd. Info en inschrijving.

Het eerste uitgebreide jaarverslag over de uitvoering en handhaving van de handelsovereenkomsten van de EU bestrijkt vier prioritaire gebieden: (1) ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden die de handelsovereenkomsten van de EU bieden; (2) Het ondersteunen van de toepassing van handelsovereenkomsten door kleine ondernemingen; (3) het wegnemen van handelsbelemmeringen; (4) Versterking van handelsverbintenissen door geschillenbeslechting.

Verdieping van de samenwerking met ondernemingen en het bedrijfsleven

Om ondernemingen ter plaatse te bereiken, heeft de Commissie in 2020 in de EU en in derde landen haar samenwerking met vertegenwoordigers van zakelijke belangen van de EU verder verdiept, waaronder Enterprise Europe Network (EEN).

EEN verstrekt advies over vrijhandelsovereenkomsten die door de EU zijn gesloten. De EEN deskundigengroep voor internationalisering van KMO’s deelt regelmatig informatie over recente handelsgerelateerde kwesties via het “EEN community platform”. De deskundigengroep organiseert ook webinars voor lokale ondernemingen en EEN-adviseurs en beheert helpdesks om informatie over handelsovereenkomsten te verspreiden.

European Enterprise Network — recente activiteiten

  • Op 27 januari 2021 organiseerde de thematische groep voor kmointernationalisering van EEN een webinar getiteld “Meet our international partners: EEN Singapore”, waarin wordt gewezen op de mogelijkheden en de steun die beschikbaar zijn voor EU-ondernemingen die handel willen drijven in Singapore en daarbij de voordelen van de vrijhandelsovereenkomst willen benutten.
  • EEN Vietnam heeft een helpdesk opgezet om de behoeften van ondernemingen met betrekking tot de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, die op 1 augustus 2020 in werking is getreden, te analyseren, onder meer door enquêtes uit te voeren, vergaderingen te organiseren enz.
  • In november 2020 organiseerde het EEN in nauwe samenwerking met DG Handel een specifieke praktijkgerichte opleiding over de functionaliteiten van het portaal Access2Markets. Het webinar werd goed ontvangen en meer dan 200 EENadviseurs volgden de opleiding. In de toekomst staan er meer praktijkgerichte opleidingssessies gepland.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

KMO-panel – Modernisering van het digitale vennootschapsrecht

De Commissie onderzoekt manieren om: de toegang tot informatie over vennootschappen in de nationale ondernemingsregisters op EU-niveau te verbeteren; de uitbreiding naar de markten van andere lidstaten te vergemakkelijken en de administratieve lasten te verlagen door ondernemingen in staat te stellen rechtstreeks (zonder extra formaliteiten) gebruik te maken van vennootschapsinformatie uit hun nationale ondernemingsregisters, bijvoorbeeld […]

New European Bauhaus: ontdek de financieringsmogelijkheden, word vriend en neem deel aan het NEB festival in Brussel!

Het New European Bauhaus krijgt vorm Het New European Bauhaus (NEB) werd gelanceerd door president von der Leyen in haar toespraak tot de Staat van de Unie in 2020 en werd in samenwerking met duizenden mensen en organisaties in heel Europa en ver daarbuiten ontworpen. Het is een ecologisch, economisch en cultureel project van de […]

Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt deel aan de EU-missie voor klimaat-neutrale & slimme steden tegen 2030

EU-missies zijn een nieuwigheid van Horizon Europe, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU (2021-2027), en ondersteunen de prioriteiten van de Commissie, zoals de Europese Green Deal, Europa Digitaal, Europa’s anti-kanker Plan, Een economie die werkt voor mensen en het Nieuwe Europese Bauhaus. Zij bieden een nieuwe manier om concrete oplossingen te vinden voor enkele […]

Start typing and press Enter to search