In Algemeen

De LIFE-oproep van 2020 voor projectvoorstellen is gelanceerd en gepubliceerd op de LIFE-website. De termijnen werden verlengd als gevolg van de Coronavirus maatregelen:

  • 14 juli, termijn voor de indiening van conceptnota’s door de aanvragers
  • Oktober: Kennisgeving van aanvragers indien hun conceptnota is geselecteerd: de kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd om volledige voorstellen in te dienen voor februari 2021.

De Europese Commissie organiseert op 30 april 2020 een online LIFE20 EU-informatiedag en netwerkevenement . Het evenement staat open voor potentiële aanvragers die projectvoorstellen indienen over groene technologie, natuurbescherming en klimaatactie.

Marktgerichte milieuprojecten

Dit zijn projecten die

  • een nieuwe, demonstratieve oplossing voor te stellen die duidelijke milieu- en/of klimaatvoordelen kan opleveren, bijvoorbeeld op het gebied van afvalbeheer, circulaire economie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, matiging van de klimaatverandering en water, en
  • een niveau van technische en zakelijke bereidheid hebben om tijdens de duur van het project hun oplossing te kunnen toepassen in marktgerichte omstandigheden (d.w.z. op industriële of commerciële schaal) gedurende de looptijd van het project. het LIFE-programma kan tot 55 % medefinanciering voor dergelijke projecten verstrekken.

8 tips om u te helpen een aanvraag in te dienen

Hoe omvangrijk moet een projectvoorstel zijn?

Een conceptnota mag niet meer dan 10 bladzijden tellen.

Voor volledige projectvoorstellen zijn er geen vaste specificaties voor het volume. Een voorstel moet zo beknopt en duidelijk mogelijk zijn. Aanvragers moeten omvangrijke voorstellen vermijden en mogen geen te gedetailleerde beschrijvingen verstrekken van projectgebieden, milieutechnologieën, lijsten van soorten enz. U dient echter alle projectacties op een duidelijke en gedetailleerde wijze te beschrijven.

Wat is de optimale begroting voor een LIFE-project?

De projectbegroting hangt af van het projecttype. Lees aandachtig de sollicitatiehandleiding van de oproep tot het indienen van voorstellen.

Voor traditionele LIFE-projecten zijn er geen specificaties voor de projectbudgetten. LIFE heeft in het verleden grote ambitieuze projecten medegefinancierd met totale kosten van meer dan 5 miljoen euro. Voorstellen voor kleine projecten met totale kosten van minder dan 500,000 EUR zijn echter zelden geselecteerd in de evaluatie vanwege de beperkte output en bijgevolg een lage toegevoegde waarde.

Voor meer informatie over het LIFE-programma kunt u contact opnemen met:

De Belgische nationale LIFE-contactpunten : Stéfanie Hugelier – stefanie.hugelier@milieu.belgie.be of Wim Smits – wim.smits@vlaanderen.be

Alleen voor kmo’s in Brussel: Aanvullende steun kan worden verleend door Enterprise Europe Brussel, gelieve contact op te nemen met Jean-Philippe Mergen.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Preparedness of EU SMEs for Cybersecurity Challenges

Survey on cybersecurity challenges for SMEs: A review on how businesses in the EU are preparing for and coping with cyber threats.

Handelsovereenkomst EU-Vietnam treedt in werking

EU exports to Vietnam are now taxed less since 1 August. This is the immediate effect of the entry into force of the EU-Vietnam trade agreement that will ultimately scrap duties on 99% of all goods traded between the two sides.

Discover the latest entry to the Enterprise Europe Network: Uruguay

Uruguay joins Enterprise Europe Network

Start typing and press Enter to search