In Internationalisering, Internationalisering

Bedrijven die actief zijn in Europa kunnen profiteren van de interne markt van de EU. De meeste goederen kunnen dus vrij binnen het Europese grondgebied worden vervoerd, zonder extra kosten of kwantitatieve beperkingen. Dit wordt het vrije verkeer van goederen genoemd. Voor bepaalde producten, zoals accijnsgoederen en chemische stoffen, gelden echter aanvullende regels. Evenzo variëren de btw-verplichtingen naargelang de soort verkochte producten, de geadresseerde en de plaats waar de producten worden vervoerd.

Voor elk product dat uit een niet-EU-land wordt ingevoerd, moeten de douaneformaliteiten worden vervuld.

EU-regelgeving die van toepassing is op producten

Voordat u producten in de EU in de handel kunt brengen, moet u ervoor zorgen dat deze voldoen aan de EU-voorschriften voor de bescherming van de gezondheid van mens en dier, het milieu en de rechten van de consument. Dit kunnen geharmoniseerde regels en specificaties zijn binnen de EU of die welke door elk EU-land zijn vastgesteld maar door de EU zijn erkend („wederzijdse erkenning”). Zie Productregels en technische specificaties voor meer informatie.

Discriminatie tussen klanten verboden in de EU

Het staat u vrij om uw algemene verkoopvoorwaarden te definiëren, maar al uw klanten in de EU moeten toegang hebben tot de goederen op dezelfde manier als lokale klanten.

Als u een gereduceerde prijs, promotie of speciale verkoopvoorwaarden aanbiedt, moeten al uw klanten ervan kunnen profiteren, ongeacht het land van de EU waar zij gevestigd zijn, hun nationaliteit, hun woonplaats of de plaats van vestiging van het bedrijf.

Deze regels zijn van toepassing op zowel online als offline transacties zolang de verkoop bestemd is voor de eindgebruiker (een individu of bedrijf dat niet van plan is aankopen door te verkopen, te transformeren, te verwerken, te leasen of uit te besteden).

Verkoop van producten zonder levering

Als u een ophaaldienst aanbiedt, moet u ervoor zorgen dat klanten in de EU-landen waar u geen bezorgdienst aanbiedt, het recht hebben om producten van uw website te bestellen en ervoor te zorgen dat ze worden geleverd of verwijderd.

Bron: Your Europe Business

Neem contact op met uw Enterprise Europe Brussels-expert en krijg gespecialiseerd advies over de relevante Europese wetgeving, zowel op Europees als nationaal niveau, om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Ontdek een selectie van internationale zakelijke opportuniteiten

Enterprise Europe Brussels heeft een aantal zakelijke opportuniteiten geselecteerd die door netwerkpartners in andere landen zijn meegedeeld.

8 unmissible (funding) opportunities for SMEs / start-ups / scale-ups

Some R&DI projects financed by the European Commission are issuing a number of calls with cascading funds. In other cases, large accounts / multinationals open technical challenges (technical problems / issues) that innovative SMEs / start-ups or scale-ups can solve. In both cases, real opportunities for SMEs, start-ups and scale-ups

“SMEs: lost in transition? How to get EU help and funding to support your sustainable transition”

Enterprise Europe Brussels and NCP Brussels are organizing a joint event for Brussels-based SMEs on sustainable transition

Start typing and press Enter to search