In Algemeen

De Commissie heeft drie richtsnoeren goedgekeurd om het Europese bedrijfsleven te helpen de interne markt voor goederen volledig te benutten.

Het vrije verkeer van goederen is een essentiële hoeksteen van de interne markt die de Europese burgers en bedrijven ten goede komt. Het waarborgen en vergemakkelijken van de goede werking ervan is van het grootste belang, met name in de huidige pandemie en voor het economisch herstel van Europa.

Het vergemakkelijken van het vrije verkeer van goederen en het voorkomen van nationale belemmeringen is nog belangrijker in de context van de coronaviruspandemie, waarin bepaalde EU-landen beperkende maatregelen hebben genomen die de werking van de interne markt hebben verstoord.

Commissaris Thierry Breton, belast met de interne markt, verklaarde: „Onze interne markt is de echte drijvende kracht achter het herstel en de welvaart in Europa, en de coronaviruspandemie heeft ons geleerd de waarde ervan te koesteren en de kwetsbaarheden ervan niet te onderschatten. De gepubliceerde richtsnoeren zullen bijdragen tot een meer uniforme toepassing van de regels inzake het vrije verkeer van goederen en tot een betere werking van de interne markt.”

In het bijzonder bevat de richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van de verordening van 2019 inzake wederzijdse erkenning gedetailleerde informatie over verschillende aspecten van de verordening, waaronder de wederzijdse-erkenningsverklaring voor exploitanten, de beoordeling van goederen voor nationale autoriteiten, en over ondersteunende diensten van SOLVIT-centra en productcontactpunten.

De richtsnoeren voor de toepassing van verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van goederen geven een overzicht van de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU over belemmeringen die van invloed kunnen zijn op goederen en exploitanten op de interne markt.

De richtsnoeren voor het markttoezicht op goederen ter verduidelijking van artikel 4 van de nieuwe markttoezichtverordening hebben tot doelhet markttoezicht in de EU te versterken en ervoor te zorgen dat producten die de EU-markt bereiken, met name producten die online worden verkocht, voldoen aan de EU-productregels.

De documenten over de acties die zijn gepland in het in maart 2020 gepubliceerde actieplan voor de handhaving van de interne markt van de Commissie, zullen bijdragen tot de versterking van de tenuitvoerlegging van de regels op de interne markt om de weg van Europa naar herstel te ondersteunen.

Bron: EU Commission – DG Grow

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Uitvoering van de EU productregels: de blauwe gids is gepubliceerd

The Commission published the ‘Blue Guide on the implementation of the product rules 2022’. The Guide is meant for a better understanding of EU product rules and facilitation of their uniform application across sectors throughout the Single Market.

EU funded internationalisation initiatives helping SMEs to enter new markets.

You find below an overview on EU funded internationalisation initiatives/projects helping SMEs and start-ups to enter new markets. Access2Markets The EU trade portal provides information businesses need to trade with third countries, such as on tariffs, taxes, procedures, formalities and requirements, rules of origin, export statistics, trade barriers and much more. Africa IP SME Helpdesk […]

EU funding for environmental and climate projects – Life call for proposals 2022

The LIFE programme is the EU financial instrument supporting the EU Green Deal’s objectives through policy driven actions related to environmental, nature conservation and climate projects. Since 1992 LIFE has funded more than five thousand projects supporting Nature Conservation, Circular Economy and Climate Mitigation and Adaptation. The 2021-2027 LIFE programme has a budget of €5.4 […]

Gerelateerd nieuws Bekijk al het nieuws

A new SME strategy for Europe

The EU Commission presented on 11th March a dedicated strategy for SMEs aiming to reduce red tape and help Europe's numerous SMEs to do business across the single market and beyond, access financing and help lead the way on the digital and green transitions.

Start typing and press Enter to search