In Economie, Algemeen

De Europese Commissie brengt jaarlijks verslag uit over de tenuitvoerlegging van haar belangrijkste handelsovereenkomsten in het voorgaande kalenderjaar.

Het 4e verslag van de EU over de tenuitvoerlegging van vrijhandelsovereenkomsten geeft een overzicht van de resultaten in 2019 en van de nog te verrichten werkzaamheden voor de 36 belangrijkste preferentiële handelsovereenkomsten van de EU. Het werkdocument bevat gedetailleerde informatie per handelsovereenkomst en partner.

Van de 65 betrokken handelspartners bleef Zwitserland de belangrijkste handelspartner van de EU, met 21 % van de handel, gevolgd door Turkije en Japan met elk 11 % en 10 % en Noorwegen (8,5 %), wat de helft van de preferentiële handel van de EU uitmaakt, gevolgd door Zuid-Korea (7 %) en Canada (5 %).

De 36 belangrijke handelsovereenkomsten van de EU waarop dit verslag betrekking heeft, hebben in 2019 een belangrijke bijdrage geleverd aan de wereldhandel van de EU.De handel van de EU met de 65 partners bedroeg 1,236 miljard euro, ofwel 30,4 % van de totale buitenlandse handel van de EU, wat resulteerde in een EU-overschot van 113 miljard euro, een stijging van 12 % ten opzichte van 2018.

Enkele hoogtepunten:

  • De EU-uitvoer naar voedingsmiddelen steeg met 8,7 % (+ 4,4 miljard euro), in vergelijking met de totale uitvoer van voedingsmiddelen naar de rest van de wereld, die met 7,6 % groeide.
  • De industriële uitvoer van deEU is gestegen van (+ 1,9 %) in 2018 tot (+ 3,7 %) in 2019; de belangrijkste uitvoer blijft machines (+ 1,5 %), chemische stoffen (+ 6,3 %) en vervoermiddelen (+ 5,7 %).
  • De handel in diensten met preferentiële partners die onder dit verslag vallen en die verbintenissen op het gebied van diensten zijn aangegaan, is in 2018 met 3,3 % toegenomen, dus sterker dan de totale handel in diensten in de EU.

Om de KMOs verder te helpen toegang te krijgen tot de mogelijkheden in het kader van de handelsovereenkomsten van de EU heeft de Commissie onlangs haar nieuwe in- en uitvoerportaal ”Access2Markets„ gelanceerd.

Wat „Access2Markets” voor kmo’s biedt:

  • Informatie op één plaats over uitvoer en invoer (tarieven, invoer- en uitvoervereisten, voordelen uit hoofde van handelsovereenkomsten van de EU, belastingen, handelsstatistieken).
  • Informatie over de handelsovereenkomsten van de EU en stapsgewijze gidsen over import en export.
  • Een instrument voor zelfbeoordeling van oorsprong voor ondernemingen om te beoordelen of hun producten voldoen aan de criteria voor preferentiële oorsprongsregels in het kader van handelsovereenkomsten van de EU.

Brochure van het rapport en informatieblad

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

IMP³ROVE – Horizon Booster Services

EEN partner IMP³ROVE biedt Horizon Booster Services graag aan als onderdeel van een consortium. Horizon Results Booster is een nieuw pakket gespecialiseerde diensten om de impact van O & I overheidsinvesteringen te maximaliseren en de toegevoegde waarde van de Kaderprogramma’s (KP’s) verder te versterken. In wezen moeten de diensten organisaties (individuele organisaties of consortia) helpen […]

Benefitting from public procurement opportunities in Canada

Would you like to make the most of government procurement opportunities in Canada? Let us hear from you! Take part in this 3-minute survey to identify the needs of European companies – most notably SMEs – interested in bidding for contracts in Canada. In April 2021, the Delegation of the EU to Canada will offer free training […]

SME survey on supply chain disruption in Europe due to COVID 19

The first results of the SME survey on supply chain disruption in Europe due to COVID 19 are published. Here are the preliminary findings based on 560 responses from 21 member states. • 74% of SMEs were negatively affected by the crisis with supply chain disruptions, employee absences due to sickness or childcare, and production […]

Start typing and press Enter to search