In Algemeen, Algemeen

In de context van een strategie die tot doel heeft de overgang naar een duurzaam voedselsysteem te ondersteunen, heeft de Europese Commissie een initiatief aangekondigd voor een kader voor duurzame voedselsystemen dat in 2023 zal worden voorgesteld. Met deze vragenlijst worden de standpunten van KMOs over dit beleidsinitiatief verzameld.

Het kader voor duurzame voedselsystemen wordt een horizontale kaderwet die de overgang naar duurzaamheid moet vergemakkelijken en ervoor moet zorgen dat levensmiddelen die in de EU in de handel worden gebracht steeds duurzamer worden. In dit kader zullen definities, algemene beginselen en doelstellingen worden opgenomen en het zal de basis vormen voor de vereisten en verantwoordelijkheden die voor alle actoren in het EU-voedselsysteem zullen worden vastgelegd. Het zal ook bepalingen bevatten voor een kader voor de duurzaamheidsetikettering van levensmiddelen en bepalingen voor duurzame aanbestedingspraktijken inzake levensmiddelen. Met dit kader wordt ernaar gestreefd om consumenten en overheden in staat te stellen duurzame voedselkeuzes te maken.

Als uw bedrijf actief is in de voedingssector, zou BECI u dankbaar zijn als u deze enquête vóór 31 oktober 2022 zou willen beantwoorden. Als contactpunt van Enterprise Europe Network voor Brusselse bedrijven verspreiden wij het om de Europese Commissie feedback te geven van de betrokken bedrijven over toekomstige wetgeving.

Link naar de enquête

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

EUR 2.250 funding for partial reimbursements of trade mark, design and patent application fees as well as Intellectual Property Scan

The EU SME fund offers partial reimbursements of trade mark, design and patent application fees as well as IP Scan services from 2022 to 2024.

What are the main conclusions of the EU SME survey on sustainable EU food system initiative?

The SME survey supports the preparation of a new EU sustainable food system initiative, which aims to make the EU food system more sustainable by integrating sustainability into all food-related policies.

List of Short-Term Measures to Save and Substitute Energy at Companies

Due to the current high-price situation for energy, small and medium-sized enterprises (SMEs) across Europe are under great pressure to reduce their energy consumption, to be-come more energy efficient and/ or to make use of carbon neutral renewable energies by replacing climate damaging fossil fuels.

Start typing and press Enter to search