In Algemeen, Algemeen

In de context van een strategie die tot doel heeft de overgang naar een duurzaam voedselsysteem te ondersteunen, heeft de Europese Commissie een initiatief aangekondigd voor een kader voor duurzame voedselsystemen dat in 2023 zal worden voorgesteld. Met deze vragenlijst worden de standpunten van KMOs over dit beleidsinitiatief verzameld.

Het kader voor duurzame voedselsystemen wordt een horizontale kaderwet die de overgang naar duurzaamheid moet vergemakkelijken en ervoor moet zorgen dat levensmiddelen die in de EU in de handel worden gebracht steeds duurzamer worden. In dit kader zullen definities, algemene beginselen en doelstellingen worden opgenomen en het zal de basis vormen voor de vereisten en verantwoordelijkheden die voor alle actoren in het EU-voedselsysteem zullen worden vastgelegd. Het zal ook bepalingen bevatten voor een kader voor de duurzaamheidsetikettering van levensmiddelen en bepalingen voor duurzame aanbestedingspraktijken inzake levensmiddelen. Met dit kader wordt ernaar gestreefd om consumenten en overheden in staat te stellen duurzame voedselkeuzes te maken.

Als uw bedrijf actief is in de voedingssector, zou BECI u dankbaar zijn als u deze enquête vóór 31 oktober 2022 zou willen beantwoorden. Als contactpunt van Enterprise Europe Network voor Brusselse bedrijven verspreiden wij het om de Europese Commissie feedback te geven van de betrokken bedrijven over toekomstige wetgeving.

Link naar de enquête

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Investment map of Ukraine

Investment opportunities in Ukraine. Detailed information about every Ukrainian region and opportunities in different sectors.

Foreign investment screening mechanism will protect strategic interests in Belgium

The European screening mechanism for foreign investment screening, transposed into Belgian law, will enter into force in Belgium on 1 July.

Welke maatregelen om betalingsachterstanden te bestrijden?

De Europese Commissie raadpleegt bedrijven met het oog op de herziening van de richtlijn betalingsachterstanden. Geef uw mening over de vaststelling van beleidsmaatregelen op Europees niveau om betalingsachterstanden doeltreffender aan te pakken.

Start typing and press Enter to search