In Algemeen, Algemeen

EU-missies zijn een nieuwigheid van Horizon Europe, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU (2021-2027), en ondersteunen de prioriteiten van de Commissie, zoals de Europese Green Deal, Europa Digitaal, Europa’s anti-kanker Plan, Een economie die werkt voor mensen en het Nieuwe Europese Bauhaus.

Zij bieden een nieuwe manier om concrete oplossingen te vinden voor enkele van Europa’s grootste uitdagingen. Zij hebben ambitieuze doelstellingen en zullen tegen 2030 tastbare resultaten opleveren. In september 2021 lanceerde de Commissie de Missie voor 100 klimaat-neutrale en slimme steden tegen 2030.

Klimaat contract voor steden  

Steden werden in november 2021 uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken om deel uit te maken van de Mission Cities. De oproep werd op 31 januari 2022 afgesloten, in totaal hebben 377 steden zich aangemeld om deel uit te maken van de Missie Steden. Na een zorgvuldig evaluatieproces heeft de Commissie nu 100 steden geselecteerd, waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De steden wordt gevraagd klimaatcontracten op te stellen met een algemeen plan voor klimaatneutraliteit in alle sectoren, zoals energie, gebouwen, afvalbeheer en vervoer, en met de bijbehorende investeringsplannen. Bij dit proces zullen burgers, onderzoeksorganisaties en de particuliere sector worden betrokken. De duidelijke en zichtbare verbintenissen die de steden in de klimaatcontracten aangaan, zullen hen in staat stellen met de EU, de nationale en regionale autoriteiten – en vooral met hun eigen burgers – samen te werken om deze ambitieuze doelstelling te verwezenlijken.

De Missie Steden zal 360 miljoen euro Horizon Europe-financiering ontvangen voor de periode 2022-23, om het innovatietraject naar klimaatneutraliteit tegen 2030 in te zetten. De onderzoeks- en innovatieacties zullen betrekking hebben op schone mobiliteit, energie-efficiëntie en groene stadsplanning, en bieden de mogelijkheid om gezamenlijke initiatieven op te zetten en de samenwerking op te voeren in synergie met andere EU-programma’s.

De voordelen voor de steden zijn onder meer advies en bijstand op maat van een speciaal Missieplatform dat door NetZeroCities wordt beheerd, extra financierings- en financieringsmogelijkheden en de mogelijkheid om deel te nemen aan grote innovatieacties en proefprojecten. De missie biedt ook netwerkmogelijkheden, de uitwisseling van beste praktijken tussen steden en ondersteuning om burgers bij de missie te betrekken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw EEB-adviseur: Sabrina Bijlsma, sbijlsma@hub.brussels

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

LIFE Calls for proposals 2024: €571 million EU funding for projects in environment!

LIFE Calls for proposals 2024: €571 million EU funding for projects conserving nature, protecting the environment, taking climate action and transitioning Europe to clean energy.

All IN : INternationalisation & INnovation to INcrease your INcome

Tailored and free support for SMEs on access to public funding, innovation management and internationalisation In today’s competitive and complex business landscape, small and medium-sized enterprises (SMEs) often find themselves facing numerous challenges when it comes to accessing funding, making the most out of their innovation potential, and expanding internationally. These hurdles can sometimes hinder […]

New funding opportunity for innovative products and services in zero emission vehicles

What are the E-BOOST Open Calls? E-BOOST is a Eurocluster co-funded by the European Commission under the SMP. It organises Open Calls with the overall aim to identify product innovations in order to reduce dependency on critical inputs and technologies in the E- BOOST value chains, to introduce new-to-firm products or services, and to engage […]

Start typing and press Enter to search