Investment map of Ukraine

Investment opportunities in Ukraine. Detailed information about every Ukrainian region and opportunities in different sectors.

Foreign investment screening mechanism will protect strategic interests in Belgium

The European screening mechanism for foreign investment screening, transposed into Belgian law, will enter into force in Belgium on 1 July.

Welke maatregelen om betalingsachterstanden te bestrijden?

De Europese Commissie raadpleegt bedrijven met het oog op de herziening van de richtlijn betalingsachterstanden. Geef uw mening over de vaststelling van beleidsmaatregelen op Europees niveau om betalingsachterstanden doeltreffender aan te pakken.

Share your views on ecodesign for sustainable products & help improve European regulation

The European Commission has launched an online public consultation on what the new product priorities under the proposed Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) should be.

Apply to the New European Bauhaus booster 2.0

Are you a European startup or scaleup developing innovative solutions to drive sustainable change for cities, industries, climate, food, well-being and overall quality of life?

2,250 EUR financiering steun aan intellectuele eigendom voor merken-, ontwerp- en octrooiaanvragen

Het KMO-fonds van de EU biedt gedeeltelijke terugbetalingen van vergoedingen voor merk-, ontwerp- en octrooiaanvragen en IP Scan- diensten van 2022 tot 2024.

1 2 3 39