Vraagt u rente aan uw klanten bij betalingsachterstand?

Op grond van de EU-wetgeving mag u rente in rekening brengen als uw klanten te laat betalen. Dit geldt voor alle handelstransacties met andere bedrijven (inclusief zelfstandigen, zolang het om transacties in verband met hun beroepsactiviteiten gaat) en openbare instanties. Voorwaarden: u moet aan uw contractuele en wettelijke verplichtingen hebben voldaan de betalingsachterstand is toe […]

De collaboratieve economie: niet alleen Uber en AirBnB

De collaboratieve economie is bijzonder controversieel en weinig bekend en wordt meestal geassocieerd met deze twee grote namen. Maar initiatieven die in Brussel ontstaan tonen aan dat de collaboratieve economie ook een positieve impact kan hebben op de maatschappij. Het Europees project EU-GIVE heeft net de bedoeling om de internationale ontwikkeling en de vermenigvuldiging van […]

EU and Mexico reach new agreement on trade

The European Union and Mexico reached recently a new agreement on trade, part of a broader, modernised EU-Mexico Global Agreement.

EUR 400 million to protect nature and the environment

The LIFE Programme of the European Commission has launched its 2018 call for proposals. This year’s call has close to EUR 400 million to fund projects in the fields of environment & resource efficiency, climate action and nature & biodiversity conservation.

Wat mijn bedrijf moet doen om te voldoen aan de EU-regels inzake gegevensbescherming?

10 vragen/antwoorden om u te begeleiden Op wie is de AVG van toepassing? De AVG is van toepassing op: een onderneming of eenheid die, persoonsgegevens verwerkt in het kader van de activiteiten van een van zijn of haar in de EU gevestigde bijkantoren, ongeacht waar de gegevens worden verwerkt; of een onderneming die buiten de […]

EU Commission boosts venture capital investment in Europe’s innovative start-ups