In Algemeen, Algemeen

Het New European Bauhaus krijgt vorm

Het New European Bauhaus (NEB) werd gelanceerd door president von der Leyen in haar toespraak tot de Staat van de Unie in 2020 en werd in samenwerking met duizenden mensen en organisaties in heel Europa en ver daarbuiten ontworpen.

Het is een ecologisch, economisch en cultureel project van de Europese Commissie, dat er naar streeft om door middel van een combinatie van design, duurzaamheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en investeringen de Europese Green Deal te realiseren.

Het NEB-initiatief heeft zich ontwikkeld tot een uitgebreide gemeenschap van meer dan 450 officiële partners, gerenommeerde leden van de ronde tafel conferentie, nationale contactpunten, winnaars en finalisten van de New European Bauhaus prijzen.

Nieuwe mogelijkheden om aan te sluiten bij het NEB

Om de gemeenschap verder te versterken is een oproep ‘Vrienden van het Nieuw European Bauhaus’ gelanceerd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van overheidsinstanties (zoals gemeenten), politieke organisaties en bedrijven om op een meer gestructureerde wijze bij het NEB-initiatief te worden betrokken.

Het NEB geeft toegang tot vele soorten informatie, variërend van gerelateerde financieringsmogelijkheden tot het delen van kennis binnen de NEB-gemeenschap. Zo worden architecten, ingenieurs, stedenbouwkundigen, ontwerpers, ambtenaren, bedrijven en burgers uitgenodigd om hun ervaringen met regelgeving voor de gebouwde omgeving en de bouwsector te delen.

Zij kunnen deel te nemen aan een enquête die tot doel heeft te analyseren hoe het regelgevend kader op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau de ontwikkeling van Nieuwe Europese Bauhaus-projecten kan ondersteunen.

Financieringsoverzicht en festival

Een overzicht en een publicatie van NEB-financieringsmogelijkheden is beschikbaar op de New European Bauhaus-website. Van 9 tot 12 juni wordt in Brussel het eerste NEB-festival georganiseerd. Het festival brengt mensen uit alle lagen van de bevolking bijeen om te debatteren en vorm te geven aan een duurzame, inclusieve en mooie toekomst. Het is een unieke gelegenheid om de NEB-gemeenschap te ontmoeten, te netwerken en ideeën uit te wisselen over hoe de Green Deal te realiseren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw EEB adviseur: Sabrina Bijlsma

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

LIFE Calls for proposals 2024: €571 million EU funding for projects in environment!

LIFE Calls for proposals 2024: €571 million EU funding for projects conserving nature, protecting the environment, taking climate action and transitioning Europe to clean energy.

All IN : INternationalisation & INnovation to INcrease your INcome

Tailored and free support for SMEs on access to public funding, innovation management and internationalisation In today’s competitive and complex business landscape, small and medium-sized enterprises (SMEs) often find themselves facing numerous challenges when it comes to accessing funding, making the most out of their innovation potential, and expanding internationally. These hurdles can sometimes hinder […]

New funding opportunity for innovative products and services in zero emission vehicles

What are the E-BOOST Open Calls? E-BOOST is a Eurocluster co-funded by the European Commission under the SMP. It organises Open Calls with the overall aim to identify product innovations in order to reduce dependency on critical inputs and technologies in the E- BOOST value chains, to introduce new-to-firm products or services, and to engage […]

Start typing and press Enter to search