Deskundig advies om te groeien en uit te breiden op internationale markten en de uitdagingen van de eengemaakte markt aan te pakken.

U heeft gratis toegang tot een reeks advies voor:

 • uw producten of diensten exporteren naar nieuwe markten
 • BTW toepassen op de verkoop van uw goederen of diensten in een ander land
 • uw groei op de meest geschikte manier financieren
 • tenuitvoerlegging en handhaving van Europese wetgeving en normen op de Europese interne markt
 • deelnemen aan aanbestedingen en overheidsopdrachten
 • de groei van uw bedrijf versnellen of het beheer van uw innovatieprocessen om de resultaten van uw bedrijf te verbeteren en duurzame groei te bereiken
 • uw intellectuele eigendom beheren en exploiteren op internationaal niveau

Expertisegebieden

De adviesdiensten van het netwerk zijn voornamelijk gericht op Europese thema’s. Hier zijn enkele gebieden waar onze experts uw bedrijf kunnen helpen:

 • Europese regelgeving en normen
  Europese regelgeving en normen helpen toe te passen op uw activiteitsgebied
 • Toegang tot internationale markten
  Marktinformatie geven, uw internationaliseringscapaciteiten versterken, de juiste markten voor uw groei identificeren en over lokale marktomstandigheden adviseren.
 • Internationale overheidsopdrachten
  Een lijst van opportuniteiten voor grensoverschrijdende en Europese overheidsopdrachten maken en bij het beantwoorden van aanbestedingen helpen.
 • Financiering
  Financieringsbronnen helpen te identificeren en ervoor te zorgen dat uw bedrijf klaar is om te profiteren van investeringen.
 • Europese financiering en steun voor de indiening van projectvoorstellen
  Europese financieringsmogelijkheden identificeren die voldoen aan de behoeften van uw bedrijf en helpen u bij het indienen van voorstellen.
 • Intellectuele eigendomsrechten (IPR)
  Uw intellectuele eigendomsrechten helpen te beschermen en uit te breiden en uw patentenexploitatiestrategie ontwikkelen.

Klanttraject: gepersonaliseerde ondersteuning om tegemoet te komen aan de behoeften van de KMO. Hier zijn de stappen:

1. Neem contact op

Uw eerste stap is om in contact te komen met Enterprise Europe Brussels. Een expert die u:

 • geeft de informatie die u zoekt,
 • beoordeelt of u vergezeld kunt gaan van een gepersonaliseerde en verbindend actieplan voor u en de adviseur Enterprise Europe Brussels,
 • of leidt u naar de meest geschikte dienst binnen de Enterprise Europe Brussels-partners of in het Brusselse ecosysteem.

2. Overeenstemming bereiken over een actieplan

Als het netwerk voor u de juiste dienst is, helpt de Enterprise Europe Brussels-expert u bij het opstellen van een actieplan op basis van de volgende punten:

 • uw doelen voor uw bedrijf
 • de acties die je moet ondernemen om ze te bereiken
 • tijdschema voor de tenuitvoerlegging

3. Voer het plan uit en behaal de resultaten

De experts van Enterprise Europe Brussels begeleiden uw bedrijf tijdens het traject. Hun taak is ervoor te zorgen dat u uw doelen bereikt en dat uw bedrijf competitiever wordt als gevolg van uw samenwerking met het netwerk.

4. Het meten van de impact van diensten

Door gebruik te maken van een gepersonaliseerde actieplan, verbindt u zich ertoe de diensten van Enterprise Europe Brussels te evalueren om hun impact op de ontwikkeling van uw activiteiten te meten (omzet, werkgelegenheid, kostenreductie, kwaliteitsverbetering, innovatie).

consultation

Europese wetgeving: Laat uw stem horen!

Wordt u geconfronteerd met regelgevingsproblemen of -barrières in het kader van uw activiteiten in of buiten Europa? Kunt u geen antwoorden vinden op vragen over Europese wetgeving? Ondervindt u problemen bij het naleven van bepaalde Europese richtlijnen?

Enterprise Europe Brussels informeert de Europese Commissie over uw problemen, behoeften en verwachtingen in verband met Europa.

Start typing and press Enter to search