In General

De export van goederen of diensten duldt geen improvisatie. Met 10 basisvragen controleert u of de onderneming over de nodige troeven beschikt om exportactiviteiten te ontwikkelen.

De exportdiagnose neemt alle afdelingen of diensten van een onderneming onder de loep om na te gaan of het bedrijf klaar is voor export en wat, op dat gebied, zijn mogelijke troeven en zwakheden zijn. Deze controle berust op een tiental vragen aan de vertegenwoordiger van de onderneming. Daaruit moet blijken of de organisatie wel alle stappen aankan die gepaard gaan het een succesvolle export. De vragen:

1. Welke lering trek ik uit mijn situatie op de thuismarkt, o.a. wat betreft het stadium dat de producten of diensten in hun levenscyclus hebben bereikt, de positionering en de troeven ten opzichte van de concurrentie … ?

2. Is het bedrijf in staat om zijn productiecapaciteit op te voeren of een groter volume aan diensten aan te bieden?

3. Welke zijn de vereisten op het gebied van het vervoer?

4. Heb ik de mogelijkheid om een betrouwbare en aangepaste dienst na verkoop te verzekeren?

5. Beschik ik over de nodige financieringsmiddelen voor commerciële initiatieven, voor de met export gepaard gaande diensten en voor de nodige aanpassingen aan de productielijn en de producten zelf?

6. Beschik ik over gekwalificeerd personeel om de exportactiviteiten te beheren?

7. Slaag ik erin mijn marketingplan aan te passen aan de export?

8. Welke lokale reglementeringen zullen op mijn producten of diensten van toepassing zijn?

9. Genieten mijn producten of diensten de nodige bescherming door registrering van de merken of het bestaan van internationale octrooien?

10. Welk distributiekanaal is aangewezen voor mijn producten of diensten?

 

De resultaten van de diagnose zullen tot beslissingen moeten leiden wat betreft aanpassingen binnen de onderneming zelf en de relevantie van exportactiviteiten. Het verslag van het gesprek beklemtoont de aspecten die de onderneming moet verbeteren voor een vlotter verloop bij elke stap van de export. Dit vergroot de slaagkansen en de penetratie van de doelmarkten.

Bij elk aspect dat voor verbetering vatbaar is, geeft de Kamer van Koophandel van Brussel gericht advies dat berust op de deskundigheid van de Enterprise Europe Network adviseurs en van de 3000 experts die het netwerk in 63 landen rijk is.

Hebt u belangstelling voor een exportdiagnose en begeleiding? Neem gerust contact voor een eerste afspraak.

Jean-Philippe Mergen – E-mail : jpm@beci.be – Tel.: 02 210 01 77

News in the Category View all news

Avez-vous déjà votre numéro Rex ?

Pour les « exportateurs enregistrés », il est désormais plus facile de commercer avec un certain nombre de pays dont l’Inde, le Pakistan, le Congo, ou encore le Canada et le Japon – et demain le Vietnam ou Singapour. Moyennant leur enregistrement dans le système Rex, ils peuvent émettre leurs propres attestations d’origine. Entré en vigueur en […]

Solvit : une aide à la résolution des contentieux dans le marché européen

Reconnaissance de qualifications professionnelles, autorisation à la vente, remboursement de la TVA… Votre entreprise rencontre des difficultés face aux autorités d’un autre pays de l’UE ? Vous estimez que vos droits ne sont pas respectés par l’administration publique de ce pays ? Solvit peut vous aider.

10 praktische tips ter voorbereiding op Brexit

1. Blijf op de hoogte van de beslissingen om snel te kunnen reageren Er zijn twee data en meerdere scenario’s mogelijk. Als het Britse Parlement een terugtrekkingsovereenkomst aanvaardt, is deze gepland voor 22 mei, maar als het de overeenkomst verwerpt, hebben de Britten tot 12 april de tijd om de EU in kennis te stellen […]

Start typing and press Enter to search