In General

De export van goederen of diensten duldt geen improvisatie. Met 10 basisvragen controleert u of de onderneming over de nodige troeven beschikt om exportactiviteiten te ontwikkelen.

De exportdiagnose neemt alle afdelingen of diensten van een onderneming onder de loep om na te gaan of het bedrijf klaar is voor export en wat, op dat gebied, zijn mogelijke troeven en zwakheden zijn. Deze controle berust op een tiental vragen aan de vertegenwoordiger van de onderneming. Daaruit moet blijken of de organisatie wel alle stappen aankan die gepaard gaan het een succesvolle export. De vragen:

1. Welke lering trek ik uit mijn situatie op de thuismarkt, o.a. wat betreft het stadium dat de producten of diensten in hun levenscyclus hebben bereikt, de positionering en de troeven ten opzichte van de concurrentie … ?

2. Is het bedrijf in staat om zijn productiecapaciteit op te voeren of een groter volume aan diensten aan te bieden?

3. Welke zijn de vereisten op het gebied van het vervoer?

4. Heb ik de mogelijkheid om een betrouwbare en aangepaste dienst na verkoop te verzekeren?

5. Beschik ik over de nodige financieringsmiddelen voor commerciële initiatieven, voor de met export gepaard gaande diensten en voor de nodige aanpassingen aan de productielijn en de producten zelf?

6. Beschik ik over gekwalificeerd personeel om de exportactiviteiten te beheren?

7. Slaag ik erin mijn marketingplan aan te passen aan de export?

8. Welke lokale reglementeringen zullen op mijn producten of diensten van toepassing zijn?

9. Genieten mijn producten of diensten de nodige bescherming door registrering van de merken of het bestaan van internationale octrooien?

10. Welk distributiekanaal is aangewezen voor mijn producten of diensten?

 

De resultaten van de diagnose zullen tot beslissingen moeten leiden wat betreft aanpassingen binnen de onderneming zelf en de relevantie van exportactiviteiten. Het verslag van het gesprek beklemtoont de aspecten die de onderneming moet verbeteren voor een vlotter verloop bij elke stap van de export. Dit vergroot de slaagkansen en de penetratie van de doelmarkten.

Bij elk aspect dat voor verbetering vatbaar is, geeft de Kamer van Koophandel van Brussel gericht advies dat berust op de deskundigheid van de Enterprise Europe Network adviseurs en van de 3000 experts die het netwerk in 63 landen rijk is.

Hebt u belangstelling voor een exportdiagnose en begeleiding? Neem gerust contact voor een eerste afspraak.

Jean-Philippe Mergen – E-mail : jpm@beci.be – Tel.: 02 210 01 77

News in the Category View all news

Horizon 2020 projects in ICT and energy generate flurry of patents

Interesting to check the Horizon Dashboard on the latest data concerning ICT and Energy projects. The latest data from the European Commission shows research projects in ICT and energy generate a large amount of intellectual property, including patents, copyrights, patents, trademarks and trade secrets.

Mon activité est entravée par une réglementation européenne

Certaines #réglementations #européennes vous posent problème dans le cadre de vos activités en Europe ? Vos relations commerciales sont entravées par des #barrières non tarifaires dans des pays non européens ? Vous avez des questions concernant les #législations européennes ? Vous rencontrez des difficultés pour être en conformité avec certaines #directives européennes ? Faites-nous en part ! […]

New European rules to improve fairness of online platforms trading practices

1 million businesses are already selling goods and services via #online #platforms. Online platforms create significant EU market opportunities in particular for SMEs. More than 50% of SMEs selling through online marketplaces sell cross-border. What are the benefit of the new rules? What are the problems that businesses face in the online economy and how […]

Start typing and press Enter to search