In Algemeen

De export van goederen of diensten duldt geen improvisatie. Met 10 basisvragen controleert u of de onderneming over de nodige troeven beschikt om exportactiviteiten te ontwikkelen.

De exportdiagnose neemt alle afdelingen of diensten van een onderneming onder de loep om na te gaan of het bedrijf klaar is voor export en wat, op dat gebied, zijn mogelijke troeven en zwakheden zijn. Deze controle berust op een tiental vragen aan de vertegenwoordiger van de onderneming. Daaruit moet blijken of de organisatie wel alle stappen aankan die gepaard gaan het een succesvolle export. De vragen:

1. Welke lering trek ik uit mijn situatie op de thuismarkt, o.a. wat betreft het stadium dat de producten of diensten in hun levenscyclus hebben bereikt, de positionering en de troeven ten opzichte van de concurrentie … ?

2. Is het bedrijf in staat om zijn productiecapaciteit op te voeren of een groter volume aan diensten aan te bieden?

3. Welke zijn de vereisten op het gebied van het vervoer?

4. Heb ik de mogelijkheid om een betrouwbare en aangepaste dienst na verkoop te verzekeren?

5. Beschik ik over de nodige financieringsmiddelen voor commerciële initiatieven, voor de met export gepaard gaande diensten en voor de nodige aanpassingen aan de productielijn en de producten zelf?

6. Beschik ik over gekwalificeerd personeel om de exportactiviteiten te beheren?

7. Slaag ik erin mijn marketingplan aan te passen aan de export?

8. Welke lokale reglementeringen zullen op mijn producten of diensten van toepassing zijn?

9. Genieten mijn producten of diensten de nodige bescherming door registrering van de merken of het bestaan van internationale octrooien?

10. Welk distributiekanaal is aangewezen voor mijn producten of diensten?

 

De resultaten van de diagnose zullen tot beslissingen moeten leiden wat betreft aanpassingen binnen de onderneming zelf en de relevantie van exportactiviteiten. Het verslag van het gesprek beklemtoont de aspecten die de onderneming moet verbeteren voor een vlotter verloop bij elke stap van de export. Dit vergroot de slaagkansen en de penetratie van de doelmarkten.

Bij elk aspect dat voor verbetering vatbaar is, geeft de Kamer van Koophandel van Brussel gericht advies dat berust op de deskundigheid van de Enterprise Europe Network adviseurs en van de 3000 experts die het netwerk in 63 landen rijk is.

Hebt u belangstelling voor een exportdiagnose en begeleiding? Neem gerust contact voor een eerste afspraak.

Jean-Philippe Mergen – E-mail : jpm@beci.be – Tel.: 02 210 01 77

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Preparedness of EU SMEs for Cybersecurity Challenges

Survey on cybersecurity challenges for SMEs: A review on how businesses in the EU are preparing for and coping with cyber threats.

Handelsovereenkomst EU-Vietnam treedt in werking

EU exports to Vietnam are now taxed less since 1 August. This is the immediate effect of the entry into force of the EU-Vietnam trade agreement that will ultimately scrap duties on 99% of all goods traded between the two sides.

Discover the latest entry to the Enterprise Europe Network: Uruguay

Uruguay joins Enterprise Europe Network

Start typing and press Enter to search