In Algemeen

Het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens, ook wel het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) genoemd, is het instrument van de EU om een eerlijke prijs vast te stellen voor koolstofemissies bij de productie van koolstofintensieve goederen, en om schonere industriële productie in niet-EU-landen aan te moedigen.

Het CBAM, dat in oktober 2023 is uitgevoerd via Verordening (EU) 2023/956, heeft tot doel de koolstofemissies te verminderen, met name wanneer de productie wordt verplaatst naar derde landen met een minder streng klimaatbeleid, wat leidt tot hogere emissies buiten de EU. Door te bevestigen dat er een prijs is betaald voor de intrinsieke koolstofemissies die worden gegenereerd door de productie van bepaalde goederen die in de EU worden ingevoerd, zal CBAM ervoor zorgen dat de koolstofprijs van de invoer gelijkwaardig is aan de koolstofprijs van de binnenlandse productie en dat de klimaatdoelstellingen van de EU niet in het gedrang komen.

De definitieve CBAM-regeling zal van toepassing zijn vanaf 2026, terwijl de huidige overgangsfase loopt van 2023 tot 2026. Deze geleidelijke invoering van het CBAM is in overeenstemming met de geleidelijke afschaffing van de kosteloze toewijzing in het kader van het EU-emissiehandelssysteem ter ondersteuning van het koolstofvrij maken van de EU-industrie. 

Het CBAM zal in eerste instantie van toepassing zijn op de invoer van bepaalde grondstoffen en precursoren waarvan de productie zeer koolstofintensief is en het grootste risico op koolstoflekkage vormt: cement, ijzer en staal, aluminium, meststoffen, elektriciteit en waterstof

Tijdens de overgangsperiode hoeven importeurs van goederen die binnen het toepassingsgebied van de nieuwe regels vallen, alleen de intrinsieke broeikasgasemissies van hun invoer te rapporteren (directe en indirecte emissies), zonder certificaten te hoeven kopen en in te leveren. Vanaf 2026 moeten importeurs van goederen die tot deze CBAM-sectoren behoren zich in het CBAM-register registreren en de door de productie van de ingevoerde goederen gegenereerde emissies rapporteren. Elk jaar zullen zij het equivalent van CBAM-certificaten moeten overhandigen tegen de prijs van emissierechten op de primaire markt.

Check List

More information

Bron: EU Commission

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

All IN : INternationalisation & INnovation to INcrease your INcome

Tailored and free support for SMEs on access to public funding, innovation management and internationalisation In today’s competitive and complex business landscape, small and medium-sized enterprises (SMEs) often find themselves facing numerous challenges when it comes to accessing funding, making the most out of their innovation potential, and expanding internationally. These hurdles can sometimes hinder […]

New funding opportunity for innovative products and services in zero emission vehicles

What are the E-BOOST Open Calls? E-BOOST is a Eurocluster co-funded by the European Commission under the SMP. It organises Open Calls with the overall aim to identify product innovations in order to reduce dependency on critical inputs and technologies in the E- BOOST value chains, to introduce new-to-firm products or services, and to engage […]

Consultation on the Single Market Programme

DG GROW has published an open consultation to gather feedback for an interim evaluation of the Single Market Programme  2021-2027.

Start typing and press Enter to search