Wat moet ik doen als ik met een onderbreking van de aanvoer kan worden geconfronteerd?

Uw bedrijf kan worden geconfronteerd met een onderbreking van de levering van halffabricaten en leveringen. Wat moet ik doen? Ga eerst na of uw voorraden en, zo nodig, in kaart worden gebracht, planmatig de voorzieningen en bestelt uw prestaties op tijd. Als uw leveranciers niet langer in staat zijn u te leveren of als zij […]

Groene rijstrook om om het „vrij” vervoer van goederen over het gehele EU netwerk te waarborgen

De Europese Commissie heeft een belangrijke mededeling gepubliceerd over de uitvoering van de groene rijstrook, als follow-up van de vorige week gepubliceerde richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen. Het document komt er nadat de ministers van Vervoer vorige week een videoconferentie hebben gehouden om de huidige werking van de interne markt te bespreken. In dit document herinnert de […]

EU verbiedt de uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning

In het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID – 19) verbiedt de Europese Unie de uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning (zie uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 Maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning). Dit verbod is reeds van kracht. De uitvoer […]

What impact did the EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA) have on European businesses so far?

The European Union would like to learn more on the impact the EU-Japan EPA had on European businesses in 2019. The purpose of this survey is for the EU to collect feedback on the impact of the EPA on EU businesses as well as to gather information on existing market access challenges that EU companies […]

Hebben grote zakelijke cliënten of financiële instellingen u om niet-financiële informatie verzocht?

Uw KMO levert goederen of diensten aan grote ondernemingen? Zij hebben u misschien gevraagd om hun sociale of milieu-informatie te verstrekken. Hetzelfde geldt voor het aandeel van de financiële instellingen. Deze verplichtingen brengen kosten en beperkingen met zich. Om de gevolgen van de richtlijn te beoordelen en eventueel de richtlijn te herzien en bepaalde grote ondernemingen verplicht te stellen niet-financiële informatie openbaar te maken, organiseert de Europese Commissie een raadpleging bij de KMO.

Coronavirus: vrij verkeer van goederen binnen de Europese interne markt

Het is belangrijk dat de grondbeginselen van de interne markt en van het Schengenakkoord worden gehandhaafd, met name om het vrije verkeer van goederen (via alle vervoerswijzen) en beroepsmobiliteit (met name in grensoverschrijdende gebieden) te waarborgen. Hoewel veel aspecten van grensmaatregelen onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen, heeft de Europese Commissie getracht samenhang te […]

1 2 3 11