Brexit – Welke veranderingen voor de bedrijven met de handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK?

Op 1 januari 2021 verliet het Verenigd Koninkrijk de interne markt en de douane-unie van de EU en alle EU-beleidslijnen. Dit zal ingrijpende veranderingen teweegbrengen die gevolgen hebben voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en stakeholders in zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk. In december 2020 werd een nieuwe „handels- en samenwerkingsovereenkomst” gesloten om hun toekomstige […]

DE BELANGRIJKSTE HANDELSPARTNERS VAN DE EU IN HET VERSLAG VAN 2019 OVER VRIJHANDELSOVEREENKOMSTEN VAN DE EU

De Europese Commissie brengt jaarlijks verslag uit over de tenuitvoerlegging van haar belangrijkste handelsovereenkomsten in het voorgaande kalenderjaar. Het 4e verslag van de EU over de tenuitvoerlegging van vrijhandelsovereenkomsten geeft een overzicht van de resultaten in 2019 en van de nog te verrichten werkzaamheden voor de 36 belangrijkste preferentiële handelsovereenkomsten van de EU. Het werkdocument […]

Welke steun van de EU voor de KMOs?

De EU Open for Business-campagne beoogt bedrijfsleiders van kleine of middelgrote ondernemingen (kmo’s) aan te sporen om op drie belangrijke gebieden van EU-steun te genieten: • Toegang tot financiering door de EU, • Toegang tot zakelijke partners, • Toegang tot adviesdiensten. De Brusselse bedrijven Faast en Meoh hebben van deze steun gebruik gemaakt om hun […]

Quel soutien de l’UE aux PME ?

La campagne EU Open For Business a pour objectif d’encourager les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) à bénéficier du soutien de l’UE, dans trois domaines clés: • L’accès aux financements de l’UE, • L’accès à des partenaires commerciaux, • L’accès à des services de conseils. Les sociétés bruxelloises Faast et Meoh ont profité […]

Trusted networks developed through partnerships made possible by the European Union

Within the framework of the EUOpen4Business campaign, Enterprise Europe Network Brussels wanted to highlight the success story of MEOH which benefited from the network’s matchmaking services. Discover the success story of Gaël Van Weyenbergh and Maxime Bouillard, the managers of MEOH.  

Access2Markets: Het nieuwe EU-portaal voor de internationalisering van Europese bedrijven

The Access2Markets portal is the new EU tool to support EU companies in their efforts to internationalise their business.

1 2 3 16