In Algemeen

DG TAXUD verricht een evaluatie van de factureringsregels van de btw-richtlijn. Het is een opportuniteit voor de KMO’s om hun advies te geven over de huidige factureringsregels in verban met de BTW richtlijn.

De BTW Richtlijn (2006/112/EG) bevat gemeenschappelijke regels op het niveau van de EU betreffende de uitreiking, de inhoud en de toezending van facturen. Deze regels zijn voor het laatst gewijzigd in 2010 bij Richtlijn 2010/45/EU, die tot doel had de administratieve lasten voor de bedrijven te verlichten, de invoering van het elektronisch factureren te stimuleren, de werking van de eengemaakte markt te verbeteren, KMO’s te ondersteunen en een beter toezicht op de btw mogelijk te maken.

De Europese Commissie verricht een evaluatie van de factureringsregels van de btw-richtlijn. Deze regels zijn belangrijk voor bedrijven, die facturen uitreiken en ontvangen.

Met deze evaluatie wil de Commissie nagaan welke effecten de factureringsregels van de tweede factureringsrichtlijn hebben gesorteerd wat betreft vereenvoudiging, regelgevingskosten en voordelen, ondersteuning van de lidstaten bij hun controletaken en stimulering van het elektronisch factureren. Met de evaluatie moet ook worden nagegaan waar hervormingsmogelijkheden voor de toekomst liggen.

Geef uw advies voor 21 september op

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Coming soon : New call for expression of interest for experts, 2021-2027 programming period

Work as an external expert with the European Institutions

Agreement reached on the multiannual financial framework 2021-2027

MFF 2021-2027: finally an agreement reached !

DE BELANGRIJKSTE HANDELSPARTNERS VAN DE EU IN HET VERSLAG VAN 2019 OVER VRIJHANDELSOVEREENKOMSTEN VAN DE EU

De Europese Commissie brengt jaarlijks verslag uit over de tenuitvoerlegging van haar belangrijkste handelsovereenkomsten in het voorgaande kalenderjaar. Het 4e verslag van de EU over de tenuitvoerlegging van vrijhandelsovereenkomsten geeft een overzicht van de resultaten in 2019 en van de nog te verrichten werkzaamheden voor de 36 belangrijkste preferentiële handelsovereenkomsten van de EU. Het werkdocument […]

Start typing and press Enter to search