Op zoek naar partners? Vergroot uw netwerk!

U kunt de aandacht en interesse voor uw bedrijf opwekken door een zakelijke opportuniteit te plaatsen op het bedrijfsondersteunende netwerk Enterprise Europe Network. Uw profiel wordt dan een jaar lang gratis verspreid op het online platform dat in de hele wereld bekeken kan worden. Sinds de oprichting van het netwerk in 2008 worden er elk […]

Circulaire economie: de oproepen tot voostellen 2019 van Horizon 2020

Bent u een KMO actief in de circulaire economie en denkt u aan Europese financiering? Horizon 2020 biedt kansen voor individuele KMO’s die baanbrekende innovaties hebben ontwikkeld of voor samenwerkingsprojecten met andere partners (die niet noodzakelijkerwijs KMO’s zijn).

Openbare raadpleging over de evaluatie van de factureringsregels

DG TAXUD verricht een evaluatie van de factureringsregels van de btw-richtlijn. Het is een opportuniteit voor de KMO’s om hun advies te geven over de huidige factureringsregels in verban met de BTW richtlijn. De BTW Richtlijn (2006/112/EG) bevat gemeenschappelijke regels op het niveau van de EU betreffende de uitreiking, de inhoud en de toezending van […]

Brexit: European Commission publishes Communication on preparing for the UK’s withdrawal from the EU

The European Commission has adopted a document outlining the ongoing work on the preparation for all outcomes of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union. The UK’s withdrawal from the EU will have repercussions for citizens, businesses and administrations in both the United Kingdom and the EU. These repercussions range from new controls at […]

SOLVIT, een oplossing voor moeilijkheden met een overheidsdienst in een ander Europees land

Ervaart u moeilijkheden met een overheidsdienst in een ander Europees land? SOLVIT zorgt voor een oplossing SOLVIT kan uw probleem behandelen als het aan drie voorwaarden voldoet: – Het moet grensoverschrijdend zijn: u wenst in een ander Europees land te gaan wonen, werken of een activiteit te beoefenen. – Een overheid of een lokaal openbaar […]

New tool to show EU towns and cities exporting to Japan

Interested in what opportunities the EU’s trade deal with Japan might bring to your country or your home town? The new tool developed by the European Commission includes infographics for each EU country, detailing the number of exporting companies, the number of jobs supported by exports to Japan, a list of products exported from each […]