In Algemeen

Uw KMO levert goederen of diensten aan grote ondernemingen? Zij hebben u misschien gevraagd om hun sociale of milieu-informatie te verstrekken. Hetzelfde geldt voor het aandeel van de financiële instellingen. Deze verplichtingen brengen kosten en beperkingen met zich. Om de gevolgen van de richtlijn te beoordelen en eventueel de richtlijn te herzien en bepaalde grote ondernemingen verplicht te stellen niet-financiële informatie openbaar te maken, organiseert de Europese Commissie een raadpleging bij de KMO.

Achtergrond

De richtlijn inzake de bekendmaking van niet-financiële informatie schrijft voor dat bepaalde grote ondernemingen een niet-financiële verklaring moeten opnemen als onderdeel van hun openbare jaarlijkse rapportageverplichtingen.

De richtlijn inzake niet-financiële verslaglegging legt de nadruk op vier kwesties in verband met duurzaamheid:

·         milieu,

·         sociale vraagstukken en personeelsaangelegenheden,

·         mensenrechten, en

·         bestrijding van corruptie.

De richtlijn verplicht ondernemingen om informatie over hun bedrijfsmodel, beleid (met inbegrip van zorgvuldigheidsprocedures), de resultaten van dergelijk beleid, risico’s en risicobeheer en belangrijke prestatie-indicatoren voor hun activiteiten openbaar te maken.

Doel van deze vragenlijst

Uw gegevens zullen de Europese Commissie helpen bij het beoordelen van de gevolgen van de wettelijke verplichtingen voor grote ondernemingen en hun toeleveringsketen. Uw bijdrage zal de Europese Commissie in staat stellen een raming te maken van de kosten die kmo’s maken bij het beantwoorden van verzoeken om sociale en milieu-informatie van grote ondernemingen aan wie zij goederen of diensten leveren, alsook van aanvragen van financiële instellingen. De Europese Commissie zal de verzamelde informatie gebruiken bij het overwegen van een mogelijke herziening van de sociale en milieurapportagevereisten van de richtlijn inzake de bekendmaking van niet-financiële informatie.

Antwoord op de enquête vóór 23 april via het bijgevoegde document.

 

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

NCP Brussels releases the 5th statistical Report on Participation of Brussels-based players in Horizon 2020 R&DI Program

NCP Brussels has just released the 5th annual statistical report on the participation of Brussels players in Horizon 2020 EU Research & Innovation Framework Program (H2020).

Funding opportunity: ESA call for demonstration projects related to Covid-19

ESA, the European Space Agency, launches on 31st March a call for demonstration projects addressing the topics of Healthcare or Education with deadline 20th April. More information in the link or below.

Wat moet ik doen als ik met een onderbreking van de aanvoer kan worden geconfronteerd?

Uw bedrijf kan worden geconfronteerd met een onderbreking van de levering van halffabricaten en leveringen. Wat moet ik doen? Ga eerst na of uw voorraden en, zo nodig, in kaart worden gebracht, planmatig de voorzieningen en bestelt uw prestaties op tijd. Als uw leveranciers niet langer in staat zijn u te leveren of als zij […]

Start typing and press Enter to search