In Algemeen

Ervaart u moeilijkheden met een overheidsdienst in een ander Europees land? SOLVIT zorgt voor een oplossing

SOLVIT kan uw probleem behandelen als het aan drie voorwaarden voldoet:

– Het moet grensoverschrijdend zijn: u wenst in een ander Europees land te gaan wonen, werken of een activiteit te beoefenen.

– Een overheid of een lokaal openbaar bestuur belemmert dit door de toepassing van onrechtvaardige regels of beslissingen, of via discriminerende administratieve formaliteiten.

– Het geval heeft te maken met het Europese recht: het lokale bestuur leeft de Europese wetgeving niet na.

SOLVIT helpt…

SOLVIT herinnert aan de betrokken besturen de rechten die de Europese wetgeving u toekent, en werkt aan een oplossing, samen met deze overheidsdiensten.

SOLVIT wordt als online dienst gratis aangeboden. Het is een netwerk gecreëerd door de Europese Commissie met lokale nationale contact centra in elk EU-land, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Vanaf het ogenblik dat SOLVIT uw dossier aanvaardt, is een termijn van 10 weken voorzien om de problemen op te lossen. Tijdens deze periode zoekt SOLVIT een oplossing met de bevoegde overheid.

Voorbeelden van opgeloste problemen:

– Een Zweedse fabrikant van draagbare reinigingspompen voor openbare zwembaden krijgt geen vergunning om zijn producten in Frankrijk te verkopen.

– Wegens een nieuwe Poolse reglementering wordt een Italiaanse onderneming die in Polen vier vuilnisstortplaatsen uitbaat, gedwongen om een vergunning aan te vragen om haar activiteit op een van deze sites verder te zetten.

– Een Britse fabrikant van medische weegschalen wordt verplicht bijkomende tests uit te voeren om zijn weegschalen in Frankrijk te mogen verkopen.

– Een Franse onderneming krijgt in Duitsland een terugbetaling van de btw.

– Wanneer hij zijn Belgisch rijbewijs omzet naar een Spaans rijbewijs stelt een in Spanje wonende Belgische vrachtwagenchauffeur verbaasd vast dat hij met zijn nieuw rijbewijs een jaar lang geen afstanden van meer dan 50 km mag afleggen.

De Kamer van Koophandel van Brussel is bevoegd in het Kader van Enterprise Europe Network om problemen van de Brusselse ondernemingen aan SOLVIT voor te leggen. Contact: Jean-Philippe Mergen – Tel.: 02 210 01 77 – E-mail : jpm@beci.be U kunt ook uw problemen rechstreeks aan SOLVIT voorleggen via de website http://ec.europa.eu/SOLVIT.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Coming soon : New call for expression of interest for experts, 2021-2027 programming period

Work as an external expert with the European Institutions

Agreement reached on the multiannual financial framework 2021-2027

MFF 2021-2027: finally an agreement reached !

DE BELANGRIJKSTE HANDELSPARTNERS VAN DE EU IN HET VERSLAG VAN 2019 OVER VRIJHANDELSOVEREENKOMSTEN VAN DE EU

De Europese Commissie brengt jaarlijks verslag uit over de tenuitvoerlegging van haar belangrijkste handelsovereenkomsten in het voorgaande kalenderjaar. Het 4e verslag van de EU over de tenuitvoerlegging van vrijhandelsovereenkomsten geeft een overzicht van de resultaten in 2019 en van de nog te verrichten werkzaamheden voor de 36 belangrijkste preferentiële handelsovereenkomsten van de EU. Het werkdocument […]

Start typing and press Enter to search