In Algemeen

Door een snel en eenvoudig sollicitatieproces kan elke Belgische KMO tot 2,250 EUR per aanvraag besparen. Het KMO-fonds van de EU biedt gedeeltelijke terugbetalingen van vergoedingen voor merk-, ontwerp- en octrooiaanvragen en IP Scan- diensten van 2022 tot 2024. De IP Scan-service kan bedrijven helpen bij het identificeren van hun intellectuele eigendom en geeft advies over hoe deze activa kunnen worden beschermd.

De Europese Commissie en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie hebben in januari het nieuwe EU-KMO-fonds 2023 gelanceerd, dat vouchers voor intellectuele eigendom aanbiedt aan in de EU gevestigde kmo’s. Het EU-KMO-fonds, met een totale begroting van 60,1 miljoen EUR voor 2022-24 (27,1 miljoen EUR voor 2023), biedt de volgende diensten:

  • 90 % van de door de lidstaten in rekening gebrachte kosten voor IP-scandiensten vergoeden;
  • 75 % van de kosten die in rekening worden gebracht door bureaus voor intellectuele eigendom (waaronder nationale bureaus voor intellectuele eigendom, het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en het Benelux-Bureau voor intellectuele eigendom) voor de registratie van handelsmerken en modellen vergoeden;
  • 50 % van de door het World Intellectual Property Office in rekening gebrachte kosten voor het verkrijgen van internationale merken- en modellenbescherming vergoeden.

Vanaf maart zal het KMO-fonds ook:

· 75 % van de vergoedingen die de nationale octrooibureaus en het Europees Octrooibureau voor de registratie van octrooien in rekening brengen, vergoeden;

· 50 % van de door het Communautair Bureau voor plantenrassen in rekening gebrachte aanvraagrechten voor de registratie van nieuwe plantenrassen terug te betalen;

Vanaf de tweede helft van 2023 kunnen ook de kosten van eerste handhavingsadvies worden gedekt.

Voor het eerst zal het KMO-fonds van 2023 ook betrekking hebben op Europese octrooien om innovatie en investeringen en de bescherming van plantenrassen te stimuleren om de voedselzekerheid te verbeteren.

De actie zal door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie worden uitgevoerd door middel van oproepen tot het indienen van voorstellen. De aanvragen zullen worden onderzocht en beoordeeld op basis van een „first come first served”-criterium.

Voor meer informatie over het KMO-fonds: KMO-fonds 2023 (europa.eu)

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

LIFE Calls for proposals 2024: €571 million EU funding for projects in environment!

LIFE Calls for proposals 2024: €571 million EU funding for projects conserving nature, protecting the environment, taking climate action and transitioning Europe to clean energy.

All IN : INternationalisation & INnovation to INcrease your INcome

Tailored and free support for SMEs on access to public funding, innovation management and internationalisation In today’s competitive and complex business landscape, small and medium-sized enterprises (SMEs) often find themselves facing numerous challenges when it comes to accessing funding, making the most out of their innovation potential, and expanding internationally. These hurdles can sometimes hinder […]

New funding opportunity for innovative products and services in zero emission vehicles

What are the E-BOOST Open Calls? E-BOOST is a Eurocluster co-funded by the European Commission under the SMP. It organises Open Calls with the overall aim to identify product innovations in order to reduce dependency on critical inputs and technologies in the E- BOOST value chains, to introduce new-to-firm products or services, and to engage […]

Start typing and press Enter to search