In Algemeen

Door een snel en eenvoudig sollicitatieproces kan elke Belgische KMO tot 2,250 EUR per aanvraag besparen. Het KMO-fonds van de EU biedt gedeeltelijke terugbetalingen van vergoedingen voor merk-, ontwerp- en octrooiaanvragen en IP Scan- diensten van 2022 tot 2024. De IP Scan-service kan bedrijven helpen bij het identificeren van hun intellectuele eigendom en geeft advies over hoe deze activa kunnen worden beschermd.

De Europese Commissie en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie hebben in januari het nieuwe EU-KMO-fonds 2023 gelanceerd, dat vouchers voor intellectuele eigendom aanbiedt aan in de EU gevestigde kmo’s. Het EU-KMO-fonds, met een totale begroting van 60,1 miljoen EUR voor 2022-24 (27,1 miljoen EUR voor 2023), biedt de volgende diensten:

  • 90 % van de door de lidstaten in rekening gebrachte kosten voor IP-scandiensten vergoeden;
  • 75 % van de kosten die in rekening worden gebracht door bureaus voor intellectuele eigendom (waaronder nationale bureaus voor intellectuele eigendom, het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en het Benelux-Bureau voor intellectuele eigendom) voor de registratie van handelsmerken en modellen vergoeden;
  • 50 % van de door het World Intellectual Property Office in rekening gebrachte kosten voor het verkrijgen van internationale merken- en modellenbescherming vergoeden.

Vanaf maart zal het KMO-fonds ook:

· 75 % van de vergoedingen die de nationale octrooibureaus en het Europees Octrooibureau voor de registratie van octrooien in rekening brengen, vergoeden;

· 50 % van de door het Communautair Bureau voor plantenrassen in rekening gebrachte aanvraagrechten voor de registratie van nieuwe plantenrassen terug te betalen;

Vanaf de tweede helft van 2023 kunnen ook de kosten van eerste handhavingsadvies worden gedekt.

Voor het eerst zal het KMO-fonds van 2023 ook betrekking hebben op Europese octrooien om innovatie en investeringen en de bescherming van plantenrassen te stimuleren om de voedselzekerheid te verbeteren.

De actie zal door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie worden uitgevoerd door middel van oproepen tot het indienen van voorstellen. De aanvragen zullen worden onderzocht en beoordeeld op basis van een „first come first served”-criterium.

Voor meer informatie over het KMO-fonds: KMO-fonds 2023 (europa.eu)

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Investment map of Ukraine

Investment opportunities in Ukraine. Detailed information about every Ukrainian region and opportunities in different sectors.

Foreign investment screening mechanism will protect strategic interests in Belgium

The European screening mechanism for foreign investment screening, transposed into Belgian law, will enter into force in Belgium on 1 July.

Welke maatregelen om betalingsachterstanden te bestrijden?

De Europese Commissie raadpleegt bedrijven met het oog op de herziening van de richtlijn betalingsachterstanden. Geef uw mening over de vaststelling van beleidsmaatregelen op Europees niveau om betalingsachterstanden doeltreffender aan te pakken.

Start typing and press Enter to search