In Internationalisering

Access2Markets heeft het toepassingsgebied van zijn online handelsassistent voor diensten en investeringen uitgebreid tot honderd dienstensectoren in vier van de belangrijkste handelspartners van de EU: Canada, Japan, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

EU-bedrijven hebben nu toegang tot een nog uitgebreidere gegevensbank — gratis en in alle 24 EU-talen — waarin de vereisten worden beschreven waaraan zij moeten voldoen bij de uitvoer van hun specifieke dienst of investering naar een derde land.

Het instrument voor handelsassistent helpt Europese bedrijven, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, in staat te stellen wereldwijd te exporteren door ervoor te zorgen dat zij duidelijk zijn over de te volgen regels.

De handelsassistent voor diensten en investeringen, die beschikbaar is via de Access2Markets- website van DG Handel, verstrekt gedetailleerde, actuele informatie over landspecifieke markttoegangsvoorwaarden, zoals vergunnings- en vergunningsvereisten, buitenlandse aandelenplafonds, rechtsvorm, nationaliteitsvereisten en werkvergunningen. De informatie wordt gecategoriseerd door drie leveringswijzen: grensoverschrijdende dienstverlening; commerciële aanwezigheid; en het verkeer van beroepsbeoefenaren,waardoor het voor EU-leveranciers gemakkelijker wordt om precies de informatie te krijgen die zij nodig hebben.

DG Handel is van plan het instrument voor handelsassistenten voor diensten en investeringen tegen eind 2024 verder uit te breiden naar nog eens vier belangrijke handelspartners en tegen 2026 in totaal 16 landen.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

All IN : INternationalisation & INnovation to INcrease your INcome

Tailored and free support for SMEs on access to public funding, innovation management and internationalisation In today’s competitive and complex business landscape, small and medium-sized enterprises (SMEs) often find themselves facing numerous challenges when it comes to accessing funding, making the most out of their innovation potential, and expanding internationally. These hurdles can sometimes hinder […]

Do not miss the cascade funding for your company!

There's still EU funding to grasp for for your SME / start-up / scale-up for training, innovation, international development in specific target countries, market studies...

Success stories of European companies entering global markets with the support of EEN International Network Partners in non EU countries.

Enterprise Europe Network is present in 29 non EU countries with local business support organisations part of the Network as International Network Partners. They provide valuable support to EU companies looking for information, advice and contacts in their non EU target countries. Have a look on some success stories and achievements reached by EU companies in non EU countries.

Start typing and press Enter to search