In Algemeen

Is uw onderneming actief in de toeleveringsketen voor voedselcontactmaterialen? Geef uw mening over de wettelijke voorschriften inzake voedselcontactmaterialen.

Materialen die met levensmiddelen in contact komen (Food Contact Materials – FCM’s, hierna ook “voedselcontactmaterialen” genoemd) omvatten alle verpakkingen van levensmiddelen, alsmede keuken- en tafelgerei. Voedselcontactmaterialen kunnen ook voorwerpen omvatten die oorspronkelijk niet bestemd waren om met levensmiddelen in contact te komen, maar waarvan te verwachten is dat zij met levensmiddelen in contact zullen komen. Voorts behoren ook materialen die bij de beroepsmatige productie, bereiding, opslag en distributie van levensmiddelen worden gebruikt tot de voedselcontactmaterialen. Voor de vervaardiging van voedselcontactmaterialen kunnen veel verschillende soorten materiaal worden gebruikt, zoals kunststof, papier, rubber, metaal en glas, maar ook kleefstoffen, drukinkt en deklagen die gebruikt worden bij de afwerking van eindvoorwerpen, alsmede composietmaterialen.

De wettelijke voorschriften van de EU inzake voedselcontactmaterialen hebben in de eerste plaats tot doel de grondslag te leggen voor een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en van de belangen van de consument. Verordening (EG) nr. 1935/2004 schrijft voor dat bedrijven voedselcontactmaterialen in een gecontroleerde omgeving moeten vervaardigen, zodat de productie ervan op coherente wijze en met inachtneming van strenge normen geschiedt en de voedselcontactmaterialen:

  • geen gevaar voor de gezondheid van de mens opleveren, en
  • niet tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen of tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen – bijvoorbeeld smaak en geur – leiden.

De verordening heeft alleen betrekking op de veiligheid van de voedselcontactmaterialen wat de afgifte van chemische stoffen aan levensmiddelen betreft.

U vindt bijkomende informatie over deze enquête in een introductie nota. Geef uw advies en antwoord door de vragenlijst terugsturen naar jpm@beci.be. Uw antwoorden zullen aan de Europese Commissie gestuurd worden.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Horizon 2020 projects in ICT and energy generate flurry of patents

Interesting to check the Horizon Dashboard on the latest data concerning ICT and Energy projects. The latest data from the European Commission shows research projects in ICT and energy generate a large amount of intellectual property, including patents, copyrights, patents, trademarks and trade secrets.

Mon activité est entravée par une réglementation européenne

Certaines #réglementations #européennes vous posent problème dans le cadre de vos activités en Europe ? Vos relations commerciales sont entravées par des #barrières non tarifaires dans des pays non européens ? Vous avez des questions concernant les #législations européennes ? Vous rencontrez des difficultés pour être en conformité avec certaines #directives européennes ? Faites-nous en part ! […]

New European rules to improve fairness of online platforms trading practices

1 million businesses are already selling goods and services via #online #platforms. Online platforms create significant EU market opportunities in particular for SMEs. More than 50% of SMEs selling through online marketplaces sell cross-border. What are the benefit of the new rules? What are the problems that businesses face in the online economy and how […]

Gerelateerd nieuws Bekijk al het nieuws

We bring you business opportunities via a bunch of technologies: have a look !

Technologies under the spotlight : a way to further develop your business ! It's just a summary of 250 characters, a quick-to-read option. Willing to learn in details? Follow the contact !

Start typing and press Enter to search