In Algemeen

Is uw onderneming actief in de toeleveringsketen voor voedselcontactmaterialen? Geef uw mening over de wettelijke voorschriften inzake voedselcontactmaterialen.

Materialen die met levensmiddelen in contact komen (Food Contact Materials – FCM’s, hierna ook “voedselcontactmaterialen” genoemd) omvatten alle verpakkingen van levensmiddelen, alsmede keuken- en tafelgerei. Voedselcontactmaterialen kunnen ook voorwerpen omvatten die oorspronkelijk niet bestemd waren om met levensmiddelen in contact te komen, maar waarvan te verwachten is dat zij met levensmiddelen in contact zullen komen. Voorts behoren ook materialen die bij de beroepsmatige productie, bereiding, opslag en distributie van levensmiddelen worden gebruikt tot de voedselcontactmaterialen. Voor de vervaardiging van voedselcontactmaterialen kunnen veel verschillende soorten materiaal worden gebruikt, zoals kunststof, papier, rubber, metaal en glas, maar ook kleefstoffen, drukinkt en deklagen die gebruikt worden bij de afwerking van eindvoorwerpen, alsmede composietmaterialen.

De wettelijke voorschriften van de EU inzake voedselcontactmaterialen hebben in de eerste plaats tot doel de grondslag te leggen voor een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en van de belangen van de consument. Verordening (EG) nr. 1935/2004 schrijft voor dat bedrijven voedselcontactmaterialen in een gecontroleerde omgeving moeten vervaardigen, zodat de productie ervan op coherente wijze en met inachtneming van strenge normen geschiedt en de voedselcontactmaterialen:

  • geen gevaar voor de gezondheid van de mens opleveren, en
  • niet tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen of tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen – bijvoorbeeld smaak en geur – leiden.

De verordening heeft alleen betrekking op de veiligheid van de voedselcontactmaterialen wat de afgifte van chemische stoffen aan levensmiddelen betreft.

U vindt bijkomende informatie over deze enquête in een introductie nota. Geef uw advies en antwoord door de vragenlijst terugsturen naar jpm@beci.be. Uw antwoorden zullen aan de Europese Commissie gestuurd worden.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Technology & Business Cooperation Days 2020 now online

With the official cancellation of HANNOVER MESSE 2020 due to the increasingly critical corona pandemic situation, the Technology & Business Cooperation Days event will be organized as a pure online matchmaking event.

Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency

As a result of the crisis created by the COVID-19 pandemic, questions have emerged concerning the application of customs provisions relating to the customs decision-making process, customs procedures and customs formalities.

COVID-19: Ondersteuning en oplossingen op Europees niveau

Europa heeft verschillende maatregelen genomen om de negatieve effecten van Covid-19 te verzachten. Om u te helpen de steun te vinden die u nodig hebt, vindt u informatie over toegang tot financiering en liquiditeitsmaatregelen, platforms die verschillende belanghebbenden samenbrengen om behoeften en oplossingen te delen, alsook Europese initiatieven om de gezondheidszorg te ondersteunen.

Gerelateerd nieuws Bekijk al het nieuws

We bring you business opportunities via a bunch of technologies: have a look !

Technologies under the spotlight : a way to further develop your business ! It's just a summary of 250 characters, a quick-to-read option. Willing to learn in details? Follow the contact !

Start typing and press Enter to search