In Algemeen

Is uw onderneming actief in de toeleveringsketen voor voedselcontactmaterialen? Geef uw mening over de wettelijke voorschriften inzake voedselcontactmaterialen.

Materialen die met levensmiddelen in contact komen (Food Contact Materials – FCM’s, hierna ook “voedselcontactmaterialen” genoemd) omvatten alle verpakkingen van levensmiddelen, alsmede keuken- en tafelgerei. Voedselcontactmaterialen kunnen ook voorwerpen omvatten die oorspronkelijk niet bestemd waren om met levensmiddelen in contact te komen, maar waarvan te verwachten is dat zij met levensmiddelen in contact zullen komen. Voorts behoren ook materialen die bij de beroepsmatige productie, bereiding, opslag en distributie van levensmiddelen worden gebruikt tot de voedselcontactmaterialen. Voor de vervaardiging van voedselcontactmaterialen kunnen veel verschillende soorten materiaal worden gebruikt, zoals kunststof, papier, rubber, metaal en glas, maar ook kleefstoffen, drukinkt en deklagen die gebruikt worden bij de afwerking van eindvoorwerpen, alsmede composietmaterialen.

De wettelijke voorschriften van de EU inzake voedselcontactmaterialen hebben in de eerste plaats tot doel de grondslag te leggen voor een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en van de belangen van de consument. Verordening (EG) nr. 1935/2004 schrijft voor dat bedrijven voedselcontactmaterialen in een gecontroleerde omgeving moeten vervaardigen, zodat de productie ervan op coherente wijze en met inachtneming van strenge normen geschiedt en de voedselcontactmaterialen:

  • geen gevaar voor de gezondheid van de mens opleveren, en
  • niet tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van de levensmiddelen of tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen – bijvoorbeeld smaak en geur – leiden.

De verordening heeft alleen betrekking op de veiligheid van de voedselcontactmaterialen wat de afgifte van chemische stoffen aan levensmiddelen betreft.

U vindt bijkomende informatie over deze enquête in een introductie nota. Geef uw advies en antwoord door de vragenlijst terugsturen naar jpm@beci.be. Uw antwoorden zullen aan de Europese Commissie gestuurd worden.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Webinar: Opportunities for European funding for the Nanotechnology Industry in 2020 and beyond

This webinar, hosted jointly with NCP Brussels and Entreprise Europe Network, takes a look at H2020 funding opportunities in the pipeline for 2020 and the shape of Horizon Europe for nanotechnology and advanced materials. Join us to find out how your organisation can benefit and who can help you.

Export: hoe kiest u uw doelmarkt?

Voer 9 stappen uit om te beoordelen op welke markten u zich het eerst moet richten op uw prospectie, rekening houdend met de kenmerken van uw bedrijf en de marktanalyse – Analyseer uw sector in het land van referentie: prestaties van de sector tijdens de afgelopen 2 of 3 jaar, import-export stromen, voornaamste spelers, belangrijkste […]

Une Autorité européenne du travail œuvrant à la libre circulation des travailleurs, pour le détachement et contre le travail non déclaré

Les partenaires européens sont parvenus à un accord sur la création d’une Autorité européenne du travail ou European Labour Authority (ELA). Le règlement qui l’institue a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 11 juillet, mais elle n’est pas encore opérationnelle. Cette autorité doit soutenir les États membres et les ressortissants de l’Union européenne […]

Gerelateerd nieuws Bekijk al het nieuws

We bring you business opportunities via a bunch of technologies: have a look !

Technologies under the spotlight : a way to further develop your business ! It's just a summary of 250 characters, a quick-to-read option. Willing to learn in details? Follow the contact !

Start typing and press Enter to search