In Algemeen

Er is een Europese richtlijn inzake betalingsachterstand. Zij stelt dat overheidsinstanties binnen 30 dagen voor goederen en diensten moeten betalen. Bedrijven moeten hun rekeningen binnen 60 dagen betalen. Over betalingstermijnen van meer dan 60 dagen kan worden onderhandeld, mits deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en niet kennelijk oneerlijk zijn jegens de schuldeiser.

Ondernemingen hebben automatisch recht op vertragingsrente en een vast minimumbedrag van 40 EUR alsvergoeding voor invorderingskosten. Zij kunnen aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor alle resterende incassokosten.

De vertragingsrente ligt ten minste 8 % boven de referentie van de ECB. Het is overheden niet toegestaan om een lagere rente vast te stellen, maar bedrijven kunnen dit doen, mits dit uitdrukkelijk is overeengekomen en niet kennelijk oneerlijk is.

Meer dan 60 % van de EU-bedrijven wordt later betaald dan contractuele voorwaarden.

De Europese Commissie raadpleegt bedrijven met het oog op de herziening van de richtlijn betalingsachterstanden.

Deze raadpleging maakt deel uit van de voorbereiding van de Europese Commissie op de herziening van de richtlijn betalingsachterstand (Richtlijn 2011/7/EU).

Deze raadpleging is bedoeld om informatie te verzamelen over de volgende aspecten van te late betalingen:

  1. de belangrijkste kenmerken van betalingstermijnen die door bedrijven worden gehanteerd;
  2. de ervaring van bedrijven met oneerlijke betalingspraktijken;
  3. de manier waarop bedrijven omgaan met geschillen over betalingsachterstanden;
  4. de standpunten van bedrijven over mogelijke beleidsmaatregelen ter bestrijding van te late betalingen.

Deze raadpleging met steun van het Enterprise Europe Network is gericht op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in elke sector van de economie. Het richt zich uitsluitend op betalingsvoorwaarden voor business-to-business transacties (B2B). Daarom mogen bedrijven die het grootste deel van de tijd rechtstreeks aan consumenten en/of overheidsdiensten verkopen, niet deelnemen aan deze raadpleging.

Geef uw mening!

Neem deel aan de raadpleging en geef uw advies door uiterlijk op 16 maart te antwoorden op de raadpleging via de volgende link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/sme_panel_late_payment_revision

U kunt reageren op de raadpleging in de taal van uw keuze.

Enterprise Europe Brussels nodigt zoveel mogelijk bedrijven uit om hun mening te geven over de vaststelling van beleidsmaatregelen op Europees niveau om betalingsachterstanden doeltreffender aan te pakken.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

DUT Calls 2024 for urban projects in energy, mobility or circular economy

The Driving Urban Transitions (DUT) Partnership has just published the titles of the 2024 calls, ahead of the publication of the full topic text in the coming months. DUT calls are open to different types of legal entities, incuding SMEs. Are you a Brussels-based SME with projects in the fields of urban mobility, urban energy […]

LIFE Calls for proposals 2024: €571 million EU funding for projects in environment!

LIFE Calls for proposals 2024: €571 million EU funding for projects conserving nature, protecting the environment, taking climate action and transitioning Europe to clean energy.

All IN : INternationalisation & INnovation to INcrease your INcome

Tailored and free support for SMEs on access to public funding, innovation management and internationalisation In today’s competitive and complex business landscape, small and medium-sized enterprises (SMEs) often find themselves facing numerous challenges when it comes to accessing funding, making the most out of their innovation potential, and expanding internationally. These hurdles can sometimes hinder […]

Start typing and press Enter to search