In Algemeen

Er is een Europese richtlijn inzake betalingsachterstand. Zij stelt dat overheidsinstanties binnen 30 dagen voor goederen en diensten moeten betalen. Bedrijven moeten hun rekeningen binnen 60 dagen betalen. Over betalingstermijnen van meer dan 60 dagen kan worden onderhandeld, mits deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en niet kennelijk oneerlijk zijn jegens de schuldeiser.

Ondernemingen hebben automatisch recht op vertragingsrente en een vast minimumbedrag van 40 EUR alsvergoeding voor invorderingskosten. Zij kunnen aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor alle resterende incassokosten.

De vertragingsrente ligt ten minste 8 % boven de referentie van de ECB. Het is overheden niet toegestaan om een lagere rente vast te stellen, maar bedrijven kunnen dit doen, mits dit uitdrukkelijk is overeengekomen en niet kennelijk oneerlijk is.

Meer dan 60 % van de EU-bedrijven wordt later betaald dan contractuele voorwaarden.

De Europese Commissie raadpleegt bedrijven met het oog op de herziening van de richtlijn betalingsachterstanden.

Deze raadpleging maakt deel uit van de voorbereiding van de Europese Commissie op de herziening van de richtlijn betalingsachterstand (Richtlijn 2011/7/EU).

Deze raadpleging is bedoeld om informatie te verzamelen over de volgende aspecten van te late betalingen:

  1. de belangrijkste kenmerken van betalingstermijnen die door bedrijven worden gehanteerd;
  2. de ervaring van bedrijven met oneerlijke betalingspraktijken;
  3. de manier waarop bedrijven omgaan met geschillen over betalingsachterstanden;
  4. de standpunten van bedrijven over mogelijke beleidsmaatregelen ter bestrijding van te late betalingen.

Deze raadpleging met steun van het Enterprise Europe Network is gericht op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in elke sector van de economie. Het richt zich uitsluitend op betalingsvoorwaarden voor business-to-business transacties (B2B). Daarom mogen bedrijven die het grootste deel van de tijd rechtstreeks aan consumenten en/of overheidsdiensten verkopen, niet deelnemen aan deze raadpleging.

Geef uw mening!

Neem deel aan de raadpleging en geef uw advies door uiterlijk op 16 maart te antwoorden op de raadpleging via de volgende link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/sme_panel_late_payment_revision

U kunt reageren op de raadpleging in de taal van uw keuze.

Enterprise Europe Brussels nodigt zoveel mogelijk bedrijven uit om hun mening te geven over de vaststelling van beleidsmaatregelen op Europees niveau om betalingsachterstanden doeltreffender aan te pakken.

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

Our customised support to the sustainable development of your business

Did you know that since January 2022, you can count on Enterprise Europe Brussels’ advisors c/o hub.brussels to get customised support on the sustainability challenges your company faces every day? Enterprise Europe Brussels’ advisors can guide you to : First, your advisors analyse your current level of sustainability in order to properly adapt to your […]

Funding opportunities for civil tech & defence-related companies

If you participated in the EDF info days last June, you should already be aware. If not, a quick selection of calls for proposals

Migration of results from civil EU-funded R&D programmes to the defence sector : a way to expand business 

EUDIS - EU Defence Innovation Scheme - is built around a series of support measures to help European innovative companies bring their ideas to defence end-users.

Start typing and press Enter to search