In General

Ervaart u moeilijkheden met een overheidsdienst in een ander Europees land? SOLVIT zorgt voor een oplossing

SOLVIT kan uw probleem behandelen als het aan drie voorwaarden voldoet:

– Het moet grensoverschrijdend zijn: u wenst in een ander Europees land te gaan wonen, werken of een activiteit te beoefenen.

– Een overheid of een lokaal openbaar bestuur belemmert dit door de toepassing van onrechtvaardige regels of beslissingen, of via discriminerende administratieve formaliteiten.

– Het geval heeft te maken met het Europese recht: het lokale bestuur leeft de Europese wetgeving niet na.

SOLVIT helpt…

SOLVIT herinnert aan de betrokken besturen de rechten die de Europese wetgeving u toekent, en werkt aan een oplossing, samen met deze overheidsdiensten.

SOLVIT wordt als online dienst gratis aangeboden. Het is een netwerk gecreëerd door de Europese Commissie met lokale nationale contact centra in elk EU-land, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Vanaf het ogenblik dat SOLVIT uw dossier aanvaardt, is een termijn van 10 weken voorzien om de problemen op te lossen. Tijdens deze periode zoekt SOLVIT een oplossing met de bevoegde overheid.

Voorbeelden van opgeloste problemen:

– Een Zweedse fabrikant van draagbare reinigingspompen voor openbare zwembaden krijgt geen vergunning om zijn producten in Frankrijk te verkopen.

– Wegens een nieuwe Poolse reglementering wordt een Italiaanse onderneming die in Polen vier vuilnisstortplaatsen uitbaat, gedwongen om een vergunning aan te vragen om haar activiteit op een van deze sites verder te zetten.

– Een Britse fabrikant van medische weegschalen wordt verplicht bijkomende tests uit te voeren om zijn weegschalen in Frankrijk te mogen verkopen.

– Een Franse onderneming krijgt in Duitsland een terugbetaling van de btw.

– Wanneer hij zijn Belgisch rijbewijs omzet naar een Spaans rijbewijs stelt een in Spanje wonende Belgische vrachtwagenchauffeur verbaasd vast dat hij met zijn nieuw rijbewijs een jaar lang geen afstanden van meer dan 50 km mag afleggen.

De Kamer van Koophandel van Brussel is bevoegd in het Kader van Enterprise Europe Network om problemen van de Brusselse ondernemingen aan SOLVIT voor te leggen. Contact: Jean-Philippe Mergen – Tel.: 02 210 01 77 – E-mail : jpm@beci.be U kunt ook uw problemen rechstreeks aan SOLVIT voorleggen via de website http://ec.europa.eu/SOLVIT.

News in the Category View all news

Trusted networks developed through partnerships made possible by the European Union

Within the framework of the EUOpen4Business campaign, Enterprise Europe Network Brussels wanted to highlight the success story of MEOH which benefited from the network’s matchmaking services. Discover the success story of Gaël Van Weyenbergh and Maxime Bouillard, the managers of MEOH.  

Collaboration with Solifin

By collaborating with Solifin, Enterprise Europe Brussels helps entrepreneurs to both access finance and foster sustainability, killing two birds with one stone. Why? Sustainability is with digitalisation one of the core pillar and leverage of the EU industrial Strategy and SME strategy. This is why supporting the sustainability transition has become a key priority for […]

New business opportunities on Enterprise Europe Network’s platform

New business offers or requests in the EU and beyond

Start typing and press Enter to search