In Algemeen

OiRA – Online interactive Risk Assessment – is een internetplatform waarmee op een eenvoudige en gestandaardiseerde manier en in elke taal sectorale risicobeoordelingstools kunnen worden gecreëerd.

Het platform wordt ontwikkeld en onderhouden door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

Waarom is het OiRA-project opgezet?

Een goede risicobeoordeling is de sleutel tot een gezonde werkplek. Het maken van risicobeoordelingen kan echter een hele uitdaging zijn, vooral voor micro- en kleine ondernemingen, die mogelijk niet de middelen of de knowhow op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) hebben om dit op een doeltreffende manier te doen.

Het OiRA-project wil daar iets aan doen. Het is het eerste initiatief op EU-niveau om de Europese micro- en kleine ondernemingen aan te moedigen (hoofdzakelijk via de lidstaten en de sociale partners — werkgevers- en werknemersorganisaties — op EU- en lidstaatniveau) hun risico’s te beoordelen.

Wat zijn de doelstellingen van OiRA op bedrijfsniveau?

  • zorg dragen voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers (algemene taak van werkgevers en ondernemingen) door het gebruik van OiRA-tools op bedrijfsniveau en op de werkvloer aan te moedigen en daarbij een gedegen risicobeoordelingsproces op te zetten;
  • het risicobeoordelingsproces makkelijker maken;
  • de arbeidsomstandigheden verbeteren door het gebruik van de tool voor het beoordelen van beroepsrisico’s te bevorderen en zo de bedrijfsprestaties verbeteren.

Online Interactive Risk Assessment

Nieuws in de categorie Bekijk al het nieuws

TERUGKIJKEND OP 2019: HET BEGIN VAN HET OPTIMISME VOOR DE KMO’s

Kleine ondernemingen met internationale ambities blijven voorzichtig optimistisch over hun groei op korte termijn. Terwijl het optimisme over de omzet, het marktaandeel en de werkgelegenheid in het komende jaar licht daalde ten opzichte van 2018, bleven zij grotendeels in overeenstemming met de cijfers van de afgelopen twee jaar. Enterprise Europe Network gebruikte enquêtegegevens van bedrijven […]

Meet the winners of the EU-GIVE /BeShared pitching competition

Bookswap, Usitoo and Pensumo won the pitching competition organized by EU-GIVE and BeShared for their final event. On 27th November, the EU-GIVE and BeShared projects organized their final event in Brussels.  The final event consisted of a public pitching competition in front of a panel of investors notably social impact investors. Objectives of the event […]

EU-GIVE and BeShared: joint learning about the collaborative economy

The EU-GIVE and BeShared projects are coming to an end on 30th November 2019 and they are organizing a joint final event on 27th November 2019 in Brussels. This is the occasion to think about the learnings from the projects. 2 pilot projects In 2017, following an initiative from the European Parliament, the European Commission […]

Start typing and press Enter to search